ИТНО: Повик за волонтери на одобрени ЕВС проекти во Полска, Вроцлав!

Едно слободно место за ЕВС волонтер од Македонија, на проект во Вроцлав, Полска, со времетраење од 12 месеци (01.12.2016 – 01.12.2017).

Инфо: info-mlcinsemperavanti_wrocоlaw