ИТНО: Повик за волонтери на одобрени ЕВС проекти во Полска, Олава!

1. Едно слободно место за ЕВС волонтер од Македонија, на проект во Олава, Полска, со времетраење од 12 месеци (01.12.2016 – 01.12.2017).

Инфо: olawa-info