Кампања на МХД УМКА – Скопје Активни граѓани

 

   Кампања на МХД УМКА – Скопје

Активни граѓани

Од 5 јуни до 30 Август МХД УМКА Скопје ќе ја реализира кампањата Активни граѓани. Кампањата е дел од проектот Хомо Еуропеанус кој е финансиран од програмата Европа за граѓаните и е во траење од 15 месеци. Главна цел на кампањата е да потикне поголема свесност за значењето на активното граѓанство. Фокусот е на активните граѓани како носители на развојот на едно демократско општество. Особена е важноста на секој индивидуалец и неговите ставови и инолвираност. Главна целна група на оваа кампања се пред се младите луѓе кои како посебна социјална категорија се прилично пасивни и не инволвирани во општествените процеси, посебно во процесот на одлучувањето.

Главни активности во кампањата ќе бидат двата информативни денови како и фото конкурсот на тема Активни граѓани.

Повеќе информации за кампањата и воопшто активностите во рамките на проектот може да добиете на веб страната на МХД УМКА – Скопје

2

http://www.ymcskopje.org

2,23

 

Како и на веб страната на проектот.

 

www.homo-erueopeanus.eu

 

2,3

Categories Македонски

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close