Month: October 2016

Дали постојано им удоволуваш на сите?

  Човекот што постојано им удоволува на сите е еден од најфините луѓе што ги знаете и  секогаш е тука да подаде рака. Никогаш не кажува „не“. Можете да сметате на него за било која услуга. Всушност, овој човек поминува многу долго време вршејќи работи за други луѓе. […]

Вино-Скоп

Во 2007 година, граѓаните на град Скопје, за прв пат имаа можност да го проследат Меѓународниот вински фестивал  “Вино-Скоп “. Настанот се одржа на кејот “13 Ноември”, а на манифестацијата се претставија 20 македонски винарии. Во текот на фестивалот, пак, се одржа професионална дегустација, на која вината од […]

ЦЕРН

Ако го слушате ова име за прв пат, веројатно не можете ни да претпоставите што би можело да биде. Нов рок состав, или нов производ, можеби од чоколадната индустрија? Или нова фирма во Берлин, Германија?

Tattoo сцената во Македонија Интервју со “BobiTattoo InkS”

Едно жешко октомвриско попладне седнавме со Боби Tattoo да ја разоткриеме tattoo сцената во Македонија, а тој е еден од основоположниците. Ова студио мене ми ги врати сеќавањата кога пред седум години ја добив мојата прва тетоважа. Но, тоа е една друга приказна.

JOB SHADOWING IN NOVI SAD

  My organization, Volunteers Centre Skopje was a part of a three phase project in Serbia, working title: Seeds for sustainable development, held during the 2016 on several locations. It was a project of the Erasmus+ program implemented by our partners from Serbia. As we already completed the […]

JOB SHADOWING ВО НОВИ САД

  Мојата организација, Волонтерскиот Центар Скопје беше дел од проект во три фази во Србија, под работен наслов: Семињата на одржливиот развој, кој се орджа во 2016 година на неколку различни локации. Тоа беше проект од Еразмус+ програмата имплементиран од нашите партнери од Србија. Бидејќи веќе ја комплетиравме […]

CERN

If you hear this name for the first time, you probably have no idea, what it might be. A new Rock-Band, or a new product, maybe in the chocolate industry? Or a new start-up firm in Berlin, Germany? The initials CERN stand for: “Conseil Européen pour la Recherche […]

ALICANTE

I have always loved travelling. Scratch those itchy feet! Yet, not merely travelling for its own sake, but broadening my horizons, drawing inspiration, getting to know new cultures, meeting like-minded people, laying feet in far-flung countries, cities and villages. Having said that, I am a fervent believer in […]

Pollution of marine wildlife

70,7% of water covers the surface of the earth. We are addicted to our nature but the humanity does not always work hand in hand with it. And this affects a lot of consequences. Like the pollution of the marine wildlife. You can distinguish the pollution in two […]