Monthly Archives: December 2016

“Место за стекнување вештини и откривање повеќе за нештата за кои сме способни” – Младински Лидерски Камп (ИМЛП)

Идеално место за самозапознавање и стекнување вештини од неформалното образование, себеразвивање, демократија, животна средина, општествена одговорност, и како едно од најважните области, лидерство, е Младинскиот Лидерски Камп.  Локацијата е во една од најпрекрасните места, длабоко во шумите на  Македонија, Крушево. Моето име е Дамјан Георгиевски, и сум втора година во средното училиште на град Скопје- […]

Christmas market

Christmas come, and in Europe Christmas rhyme with family, gift and christmas Market ! In this article we will travel in this European tradition. Christmas Market is an west Europe tradition, when christmas come all cities wear her christmas closes, christmas trees, garland and market on the centrale square. This tradition start in Late Middle […]

Një natë në Popova Kula

Tanimë dy muaj prej se unë nisa EVS internship timen në Shkup, Maqedoni… dhe unë akoma nuk kam zbuluar me shumë se kryeqytetin dhe kanjonin Matka. Unë vij nga jugu iFrancës, një rajon mirë i njohur për prodhimin e verës dhe vreshtat, veçanërisht verërat Bandol. Unë jam shumë e interesuar tek kjo trashëgimi dhe kam […]

Music without borders

“Khorakhané – by dint to be wind” by Fabrizio De André The music is a fundamental instrument and a vehicle to share ideas, opinions and images. Where words divide people, music  joins people from all over the world and permits to share every kind of feeling. Today I want to tell you about an italian […]

Muzikë pa kufij “Khorakhané – Me anë të erës” nga Fabrizio De André

Muzika është një instrument themelor dhe një automjet për shperndarje idesh, mendime dhe imazhe. Ku fjalët ne muzikë bashkojne njerëz nga e gjithë bota dhe të lejojne për të ndarë çdo lloj ndjenje. Sot unë dua të ju tregojë për një kompozitor italian, Fabrizio De André (1940-1999), i cili kryesisht ka shkruar këngë për pakicat, […]

The story of Sedat: halfway between Italy and Macedonia

1982 was not a common year for Italy: the national football team won the third World Cup, the first since 1938. All Italians, old and young, keep in mind this date. Simultaneously, in the summer of 1982 another story began: the Italian adventure of a Macedonian man who left home to seek his fortune. His […]

Tregimi i Sedat-it: në gjysmë të rrugës mes Italisë dhe Maqedonisë

1982 nuk ishte vit i zakonshëm për Italinë; ekipi i kombëtares në futboll fitoi Kupën Botërore të tretën, e para qysh prej 1938. Të gjithë Italianët, të vjetër dhe të rinjë e mbajnë mend këtë datë. Njëkohësisht, në verën e 1982 një tjetër tregim filloi: aventura Italiane e njeriut Maqedon që braktisi shtëpinë e tij […]

A Macedonian boy became a top-player in Sicily: Ilija Nestorovski

Macedonia and Sicily have never been so close like this year. The reasons of this proximity are not connected to political decisions, twinning among cities or cultural exchanges, they exclusively have a protagonist: Ilija Nestorovski. In fact, this young Macedonian football player, born in Prilep in 1990, is one of the revelations of the Italian […]

Drekë e Krishtlindjeve në Sicili – Një ditë e plotë e ushqimit dhe lumturi

Gëzuar Krishtlindjet! Ose … “Buon Natale!” Në gjuhen italiane. Sicilia, një rajon italian, ka një ditë shumë tradicionale te Krishtlindjeve, e cila përfshin një drekë shumë të gjatë dhe një bashkim familjar për më shumë ose më pak se dymbëdhjetë orë në 25 dhjetor.

Правата на животните – ослободување

Правата на животните е идеја дека некои или сите, животни имаат право на сопственост над нивните животи и нивните најосновни интереси, како што се потребата да се избегне страдање, треба да биде дадена подеднаква важност како на човековите суштества. Застапниците се спротиставуваат на доделувањето на моралните вредности и основна заштита врз основа на членство на […]

Семинар за правење контакти во Хрватска

„НЕКОЛКУ + ПОВЕЌЕ = ВКЛУЧУВАЊЕ“ По моето едногодишно ЕВС (Европски Волонтерски Сервис) искуство во Франција каде работев на развивање и спроведување проекти за мобилност на млади, Волонтерски Центар Скопје ме запрашаа дали би сакала да учествувам на семинар за правење контакти (КМС) кој ќе поврзе искусни младински работници коишто ќе дискутираат на многу теми поврзани […]