Тренинг курс “ШТО АКО?„

 

Почнувајќи од 7-ми до 15 декември е во тек обука во Бустени, Романија со работен наслов “Што ако?”. Во проектот учествуваат 34 учесници, 5 експерти и еден преведувач, сите од 17 различни земји, а темата е за управување со ризици во текот на подготовката и спроведувањето на Еразмус + проекти. Волонтерски Центар Скопје го претставуваат Маја и Горан кои работат во мешани меѓународни тимови на младинските работници и проект менаџери.
Целта на проектот е да се зајакне капацитетот за управување со ризици кај младите работници, тренери и менаџери на проектот, со цел да се зголеми квалитетот на младински проекти во Еразмус + програма. Потребно е да се постигнат следните цели: идентификување и анализирање на ризиците кои може да се појават во младински проекти, факторите и влијание врз квалитетот на проектот, да обезбеди за 36 учесници од 17 земји алатки специфични за неформално образование за управување со ризик, модели за проценка на ризикот, избегнување и намалување, развој за младите, младинските работници, менаџери со нови надлежности за управување со ризиците и справување со конфликти, размена на практики и да се зголеми соработката меѓу младински структури преку развивање на квалитетни проекти.
Тимот на Волонтерски Центар Скопје, Маја и Горан зема активно учество во курсот за обука со презентирање на своите искуства преку работилници и тимски активности како што се бара.
Конечните резултати се очекува да бидат: блог на проектот, водич “Што ако” и ДВД што ќе се состои од конечните резултати, презентации, едукативни проекти, информативни материјали, фотографии, резултати од истражувања и работилници.

Related posts

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: