Тренинг курс “ШТО АКО?„

 

Почнувајќи од 7-ми до 15 декември е во тек обука во Бустени, Романија со работен наслов “Што ако?”. Во проектот учествуваат 34 учесници, 5 експерти и еден преведувач, сите од 17 различни земји, а темата е за управување со ризици во текот на подготовката и спроведувањето на Еразмус + проекти. Волонтерски Центар Скопје го претставуваат Маја и Горан кои работат во мешани меѓународни тимови на младинските работници и проект менаџери.
Целта на проектот е да се зајакне капацитетот за управување со ризици кај младите работници, тренери и менаџери на проектот, со цел да се зголеми квалитетот на младински проекти во Еразмус + програма. Потребно е да се постигнат следните цели: идентификување и анализирање на ризиците кои може да се појават во младински проекти, факторите и влијание врз квалитетот на проектот, да обезбеди за 36 учесници од 17 земји алатки специфични за неформално образование за управување со ризик, модели за проценка на ризикот, избегнување и намалување, развој за младите, младинските работници, менаџери со нови надлежности за управување со ризиците и справување со конфликти, размена на практики и да се зголеми соработката меѓу младински структури преку развивање на квалитетни проекти.
Тимот на Волонтерски Центар Скопје, Маја и Горан зема активно учество во курсот за обука со презентирање на своите искуства преку работилници и тимски активности како што се бара.
Конечните резултати се очекува да бидат: блог на проектот, водич “Што ако” и ДВД што ќе се состои од конечните резултати, презентации, едукативни проекти, информативни материјали, фотографии, резултати од истражувања и работилници.

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close