“Со Медиумската Писменост кон Културна свест и Толеранција”

Во периодот од 7ми до 15ти Јануари 2017 претставници на Волонтерски Центар Скопје беа дел од работен семинар со наслов ” With Media Literacy towards Cultural Awareness and Tolerance”  во Прага, Чешка.

Преставници од 10 младински организации  од Чешка,Италија,Велика Британија,Финска,Шпанија,Португалија,Турција, Унгарија,Латвија и Македонија беа дел од овој проект.

img_20170108_171521

Организациите партнерите  заедно индентификуваа голема потреба да се зголеми знаењето за алатки и активности кои можат да ги поддржат напорите на младинските работници да реагираат против говорот на омраза што се појавува главно на интернет и преку сите нови медиуми.  Како и справување на широко распространета култура на нетолеранција преку зголемување на надлежностите на младински работници.

Меѓу целите на овој проект кои беа поставени пред се е да се обезбеди на младите работници  алатки и методи за да бидат надлежни за унапредување на медиумската писменост, критичко размислување и културна свест на младите луѓе.

Денес, тоа е од суштинско значење за подобрување на способноста на младите луѓе да ја креираат својата сопствена независно мислење со помош на критичко размислување. working

Во текот на оваа мобилност, активности се дизајнирани со методи на неформално образование, исто така, со користење на сеопфатен пристап. Учесниците имаат можност да ги разменат своите искуства, да се здобијат со нови знаења и вештини преку симулации, играње на улоги, вежби, дискусии, вежби за размислување и групни игри. Сите активности се прилагодени на искуства и потреби на учесниците. Сите активности имаат за дел да дадат поддршка на критичко размислување на младите во врска со медиумите. Преку нови пристапи на квалитетот на интеркултурното образование ќе се зголеми.

img_20170111_152253

Како продукт од оваа мобилност ќе ни произлезе ВОДИЧ и тој ќе може да се користи за подготовка на активности кои ќе го  поддржуваат меѓукултурното и медиумско образование во меѓународни проекти врз основа на методи на неформално образование.

Како втор дел од овој проект ќе се одржи младинска обука за младински работници и лидери , и истата е планира да се  одржи во април 2017 година во Италија.

” With Media Literacy towards Cultural Awareness and Tolerance” е европски проект поддржан од програмата Еразмус Плус , спроведен од  нашите партнери GEMS од Чешка и InformaGiovani од Италија.

За време на престојот во Прага нашите учесници имаа можност  да го прошетат и разгледат градот, да се запознаат со нивниот начин на живот, пабови и да се проба Чешката кујна и  да се искуси Чешката култура.

blg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close