Monthly Archives: March 2017

Годишен извештај на Волонтерски Центар Скопје

Работилници, Обуки,Настани, Конференции,Проекти на локално и меѓународно ниво… што се работеше тимот на ВЦС во изминатата 2016 година можете детално да прочитате во Годишниот извештај на Волонтерски Центар Скопје!

The last penalty. Alternate History of Yugoslavia. (Loosely based on a book of Gigi Riva)

The twentieth century has been defined as the century of Sarajevo. The cycles don’t care of round numbers, of the time as we humans mark it. An era runs out when it must and doesn’t respect the dates. Conventionally, the twentieth century begins in Sarajevo, on June 28th1914, when GavriloPrincip shoots the archduke. In history […]

T’ga za Jug

Kur unë them “T’ga za Jug” (Dëshira për Jug) në Maqedoni, dy gjëra ju vijnë në mendje me siguri: një poezi dhe verë. T’ga za Jug është poezi nga Kostantin Miladinov (1830-1862), një poet nga Struga që shkroi këtë poezi emocionale dhe të bukur deri sa ishte në Rusi, larg nga vendlindja e tij, dhe […]

T’ga za Jug

When I say “T’ga za Jug” (Longing for the South) in Macedonia, two things for sure come in your mind: a poem and a wine. T’ga za Jug is a poem by Kostantin Miladinov (1830-1862), a poet from Struga who wrote this emotional and beautiful poem while he was in Russia, far from his homeland, […]

Емоционалната Интелигенција е поинаков начин да се биде паметен

Емоционалната Интелигенција (ЕИ) е способност да се препознаат емоциите, да се разбере што другите ти кажуваат и да се сфати како вашите емоции влијаат на луѓето околу вас. Таа исто така ја вклучува и вашата перцепција за другите: кога ќе сфатите како тие се чувствуваат тоа ви овозможува да ги поставите односите поефективно. Генерално се […]

Penalltia e fundit. Histori alternate nga Jugosllavia. (Lirshëm bazuar në libër të Gigi Riva)

Shekulli i njëzetë është definuar si shekulli i Sarajevës. Ciklet nuk brengosen për rrumbullakësimin e numrave të kohës sikur ne njerëzit që i shënojmë. Një era përfundon kur duhet dhe nuk i respekton datat. Konvencionale, shekulli njëzet fillon në Sarajevë, në Qershor 28-tin, kur Gavrilo Princip vrau Baronin. Në librat e historisë shkaku-efekti i marrëdhënieve […]

Language Cafe во Скопје со волонтерите од Европскиот Волонтерски сервис

На 23 Март 2017 во Кафе барот Љубов во Скопје, Волонтерски Центар Скопје заедно со своите волонтери кои се дел од Европскиот Волонтерски Сервис(ЕВС) го  организираа настанот Language Cafe.  На настанот учествуваа 9 ЕВС волонтери  од 6 Европски држави : Франција, Словенија, Литванија, Германија, Италија и Турција, посетителите  на настанот имаа можност да поразговараат со […]

Проект “Sustainable organizations” – Св.Мартин, Франција

Претставници на Волонтерски Центар Скопје во периодот од 1-ви до 15-ти Март 2017 година беа дел од проектот со наслов “Sustainable organizations”, во рамките на Еразмус Плус Програмата. Проектот се одржа во Св.Мартин,Француска територија, и беше имплементиран заедно со учесници од асоцијацијата Léo Lagrange Nord од Франција и од асоцијација EIVA Романија. Организациите-партнери од Франција, […]

2017 March Edition of VOICES magazine

Welcome, welcome, welcome! New and fresh spring edition of VOICES focuses on bringing everything back to life, after the cold winter, with the sounds of music. In march’s edition you can find us discussing about such important topic as women’s rights, you can read about Erasmus+ projects in action, interviews with incredible people, articles about […]

Where in the world is Carmen?

It worths to share 🙂 My mother always told me, “ seize the moment of excited curiosity.” In other words, go for it ! What can you learn from a teddy bear, a little bit of stuffed fluff that can’t talk ? One summer, my oldest daughter and the rest of our family learned a […]

МАКЕДОНСКИОТ ПИСАТЕЛ ИМА МНОГУ ПОСЕРИОЗНА ЗАДАЧА ВО СПОРЕДБА СО ПИСАТЕЛИТЕ ОД ДРУГИТЕ ЗЕМЈИ

Еден од авторите кои најмногу ветуваат е Игор Станојоски. Има работено на универзитетите во Лавов (Украина), во Катовице (Полска) и во Брно (Чешка). Докторската дисертација ја одбранил во Полска во 2009та. На пошироката јавност ѝ е најпознат по романите : „Првиот универзитетски ден на мојата ќерка“ и „Гаргара“ (кој беше меѓу финалистите за наградата за […]