Monthly Archives: April 2017

Потеклото на фудбалот во Кина

Англичаните не го измислиле фудбалот бидејќи во секоја доба- од Маите до Римјаните- имало спортови играни со топка. Во фудбалот како и во други аспекти од историјата, треба да се однесуваме помалку Евро-центрирано. Да речеме дека преку Круните преку Крунската колонизација ја покажале на светот нивната верзија на фудбал, онаа која денес ја гледаме и […]

The origin of football in China

The English didn’t invent football, since in every age -from the Maya to the Romans- there were sports played with a ball. In football, as in other aspects of the History, we should try to have a less euro-centric attitude. Let’s say that the Crown, through its work of colonization, did the world know what […]

“FEW + MORE = INCLUSION”  

“FEW + MORE = INCLUSION”  претставува името на младинската размена која брои 47 млади луѓе од 9 Европски земји меѓу кои Франција, Шпанија, Естониа, Полска, Романија, Туција, Кипар, Хрватска и домаќинот Македонија  кои дискутираа заедно на повеќе теми поврзани за младите луѓе со помалку можности и нивната инклузија во општеството како и креирање  нови креативни […]

˝FEW + MORE = INCLUSION˝

Youth Еxchange ˝FEW + MORE = INCLUSION˝ is a title of a youth exchange that connected 47 young people (including the leaders) coming from 9 European countries France ,Spain, Poland ,Estonia,Romania ,Turkey.Cyprus,Croatia and the host Macedonia  who are discussing together on many topics connected with young people with fewer opportunities and their inclusion into society […]

Italy, Sicily, Erasmus+, intercultural company, sun…

Another Erasmus+ project with a lot of optimism, excellent mood and a topic from which we can learn a lot. From 4th to 12th April, as participants on Volunteers Center Skopje  from Macedonia we participated in the training course  “Leader Training: With Media Literacy towards Cultural Awareness and Tolerance” project that addressed on issues while […]

Италија, Сицилија, Еразмус+, меѓународно дружење , сонце …

Уште еден Еразмус+ проект со многу оптимизам, одлично расположение и тема од која може многу да се научи. Од  4ти до 12ти Април, како претставници на Волонтерски Центар Скопје од Македонија заедно со Ана Јанкуловска бевме учесници на  младинската обука “With Media Literacy towards Cultural Awareness and Tolerance” проект кој се обрна внимание на важни […]

Studentët bëhen mbrojtës e të Drejtave Njerëzore

Ndoshta jo aq shumë njerëz e dijnë se çka janë të drejtat njerëzore. Në të vërtetë është shumë thjeshtë për ta kuptuar: të drejtat njerëzore janë ato të drejta që çdo njeri ka qysh nga lindja e tij: të drejtat e jetës, tek një standard adekuat e të jetuarit, të edukimit, të një ambienti të […]

Мистер Бин

Претпоставувам не сум единствениот кој го обожава Мистер Бин. Бин, помеѓу читателите и писателите, е еден себичен, проблематичен и нарцисоиден карактер кој воедно е опасен за оние кои живеат околу него. Додека гледате Мистер Бин, се забавувате гледајќи ја уметноста на Роуан Аткинсон. Понекогаш се замислувам како би било кога Бин би живеел во моето […]

Mr Bean

    I suppose I’m not the just one who adore Mr. Bean among the readers and writers, Mr.Bean is such a selfish, problematic, self-complacent character but  harmful for who live  around him as well. While watching Mr. Bean, we having fun  and also watching art of Rowan Atkinson .I think if Bean would live […]

“СИТЕ ПРОТИВ ГОВОРОТ НА ОМРАЗА” – ДЕЛ 2

Разновидност е најдобриот израз на слобода. Ако разновидност ви пречи, тогаш сте родени на погрешен планета. И токму затоа не треба да го напаѓаме она што не го знаеме. Тоа беа главните пораки од обуката која се одржа во Бар, Црна Гора од 03-12 март. Нашата организација испрати тројца млади волонтери да учествува на втората […]

“ALL RAISE AGAINST HATE SPEECH” – PART 2

Diversity is the best expression of freedom. If diversity bothers you, you are born on the wrong planet. And that is why you should not attack what you don’t know. Those were the main messages from the training that took place in Bar, Montenegro from 03-12 March. Our organization send three young volunteers to participate […]