Настани за споделување на резултати од Еразмус Плус проекти!

Изминатата недела, во просториите на Волонтерски центар Скопје и во СЕПУГС Васил Антевски Дрен беа одржани настани за споделување на резултатите од младинската размена која се одржа од 17-26 март во Балан, Романија, на која учествуваа претставници од Волонтерски Центар Скопје. На дисеминациите беше претставено претприемништвото проучено преку призмата на наставата насловена “Entrepreneurial youths” која се одржуваше на десетдневната обука. Учесниците, исто така, имаа можност да се запознаат и со можностите што ги нуди Еразмус+ и Волонтерски Центар Скопје.

Related posts

%d bloggers like this: