Настани за споделување на резултати од Еразмус Плус проекти!

Изминатата недела, во просториите на Волонтерски центар Скопје и во СЕПУГС Васил Антевски Дрен беа одржани настани за споделување на резултатите од младинската размена која се одржа од 17-26 март во Балан, Романија, на која учествуваа претставници од Волонтерски Центар Скопје. На дисеминациите беше претставено претприемништвото проучено преку призмата на наставата насловена “Entrepreneurial youths” која се одржуваше на десетдневната обука. Учесниците, исто така, имаа можност да се запознаат и со можностите што ги нуди Еразмус+ и Волонтерски Центар Скопје.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close