ПРОЕКТ: “TrainVol Project: VOLUNTEERISM AS A VEHICLE TO SKILLS DEVELOPMENT AND EMPLOYABILITY”

16865052_1258119204243821_5308524897730970869_nНовиот проект со наслов “TrainVol: Capacity Building of Civil Society to Strengthen Volunteerism Management and Promote Volunteerism Among Youth” им за цел да им даде нови насоки на младите луѓе, посебно на тие до помалку можности, за нивна социјална инклузија и настап на пазарот на трудот, преку промоција на волонтерството како алатка за развој на вештини и поттикнување на вработувањето.16681567_1258056240916784_733020214690963371_n

Изборот на волонтерството како начин за постигнување на целта на проектот и базиран на фактот што преку волонтирањето се прави можне важна инвестиција во човечкиот капитал, додека пак, од друга страна, волонтерството, помеѓу останатите алатки, игра клучна улога во развојот на трансверзалните вештини, прифаќањето на нови стручни вештини, како и при промоцијата на општествена партиципација, а исто така при вработување.

Базиран на големата стапка на невработеност, проектот најмногу е насочен кон обезбедување на дополнителни перспективи на младите луѓе со помалку можности, за да можат:16648984_1258056237583451_549396892900087534_n

  • Да се почувствуваат како дел од заедниците, преку вклучување во социјалниот живот и учество во позитивниот развој на општеството, и
  • Да развијат вештини и компетенции и да се стекнат со знаења, преку учество на тренинг за волонтерство и волонтерски активности, при што ќе се влијае на нивниот професионал и личен развој, како и поттикнување на вработувањето.

Проектот е финансиран од страна на Еразмус Плус Програмата на ЕУ и ќе биде во времетраење од 18 месеци (Февруари 2017 до Август 2018).

Партнери на проектот TrainVol се: NGO ROMA YOUTH INITIATIVE BE MY FRIEND од Босна и Херцеговина, CARDET од Кипар, KMOP од Грција и Волонтерски Центар Скопје, од Македонија.

Related posts

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: