Month: June 2017

Вториот ЕВС волонтер од Полска пристигна во ВЦС!

“Cześć wszystkim! (Здраво на сите) Моето име е Аисен и имам 24 години. Во моментов живеам во Полска, но сум роден во Сибирски дел на Русија. Имам дипломирано на новинарство, право и музеологија.  Зборувам руски, јакутски, полски, кинески и англиски јазик. Го избрав проектот на ВЦС во Македонија, […]

Advertisements

Second EVS volunteer from Poland arrived in VCS!

Cześć wszystkim! (Hello everyone) My name is Aisen and I’m 24 years old. I used to live in Poland, but I was born in Siberian part of Russia. I have three graduate degrees: journalism, law and museology. I can speak in Russian, Yakut, Polish, Chinese and English. I […]

Advertisements

Internships in Volunteers Centre Skopje

Volunteers Center Skopje in cooperation with the Association “Mundus” from Spain, as part of the Erasmus + Programme for youth, carry out  the Vocational Education and Training Mobility (VET ) who  have it the aim to strengthen the knowledge and skills of young people through practical activity / […]

Advertisements

Практиканти во Волонтерски Центар Скопје

Волонтерски Центар Скопје  во соработка со  Здружението “МУНДУС” од Шпанија, како дел од Еразмус +програмата за млади ја спроведуваат активноста “Обуки  во рамките на Стручното Образование” ,која претставува зајакнување на знаењата и вештините кај младите луѓе преку практична активност/работа во институции, компании, приватни бизниси кои се од интерес […]

Advertisements

Paratisima Skopje #4

The idea of Paratisima Skopje originated from simple vision – art should be for everyone. With this idea for open art, Paratisima Skopje does not limit in the format of expression which artist wants to use, and in the selection of participants also. On the fair, can apply […]

Advertisements

Паратисима Скопје #4

Идејата на Паратисима Скопје потекнува од едноставна визија – уметноста треба да е за сите. Со идејата на отворена уметност, Паратисима Скопје не ограничува во форматот на израз кој уметникот сака да го користи, ниту пак во селекцијата на учесници. На саемот може да се пријават уметници со […]

Advertisements

Youth Exchange”Increasing Quality of Youth Work: Vulnerable Youth in Focus” , 17-26 June, Brajchino

In the period 17-26 June, Volunteers Centre Skopje, in cooperation with ARKTOS from Antwerp, Belgium, is hosting the Youth Exchange ”Increasing Quality of Youth Work: Vulnerable Youth in Focus” in the beautiful village of Brajchino on the foothills of Pelister, together with partners from Spain, Latvia, Croatia and […]

Advertisements

Младинска размена-,,Подобрување на квалитетот во младинската работа: фокус врз млади од ранливи категории”, 17-ти до 26-ти jуни 2017 год. Брајчино

Во периодот од 17-ти до 26-ти jуни, Волонтерски Центар Скопје, во соработка со организацијата ARKTOS од Антверпен, Белгија, во прекрасното село Брајчино под Пелистер ја организира младинската размена ,,Increasing Quality of Youth Work: Vulnerable Youth in Focus” (,,Подобрување на квалитетот во младинската работа: фокус врз млади од ранливи […]

Advertisements

Полска Дел II

Главни градови – градови на потекло на секоја нација, оние кои ја формираат историјата и идентитетот на државата, суштината на нејзиниот народ. Полска, земја на тркала, како што ја опишува еден од моите пријатели, ја смени својата форма и географска локација доста радикално низ нашата динамична историја, што […]

Advertisements

Програма на Настани во Скопје (20.06-25.06.2017)

Вторник 20.6.2017  Thievery Corporation на Skopje Calling 2017 // Стадион на АРМ почеток 20:00часот Еден од највозбудливите и најквалитетни бендови од светската концертна индустрија, Thievery Corporation доаѓа во Скопје, како специјално отворање на фестивалот Skopje Calling 2017. Концертот ќе биде на отворено и ќе се одржи на стадионот […]

Advertisements