ЈАВЕН ПОВИК ЗА НАТПРЕВАР ЗА НАЈДОБРО ВИДЕО ВО РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАЊА „ИНФОРМИРАЈ СЕ СЕГА!“

18519743_1312747768780485_5084015268204350501_nВо рамките на Националната кампања „Информирај се СЕГА!“Коалиција СЕГА со Младинските Информативни и Советодавни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во соработка со Агенцијата за Млади и Спорт (АМС) и Универзитетот Гоце Делчев, Штип организираат Натпревар за најдобро видео кое најдобро ќе ги прикаже перфомансите на мобилната апликација Млади АМС. Повеќе информации на слетниот линк

http://infosega.org.mk/aktuelni-informacii/konkursi/item/1874-javen-povik-za-natrevar-za-najdobro-video-vo-ramkite-na-kampanjata-informiraj-se-sega

Related posts

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: