Month: July 2017

Scout Youth Exchange Macedonia – Belgium

It all started on July 20th, when full bus of Belgium scouts reached Struga with big bags and the energy for the whole 5 days of our project. We were introduced to friendly scout leaders and the rest 10 people in the group. Both Belgium and Macedonian participants […]

Advertisements

Извидничка младинска размена Македонија – Белгија

Се започна на 20 Јули. кога преполн автобус од Белгија со извидници со големи торби пристигна во Струга.и со енергија за сите 5 дена од проектот. Се запознавме со пријателски настроените лидери на извидниците и со останатите 10 учесници од групата. И двете групи, македонската и белгиската се […]

Advertisements

How to use Cigna insurance?

At the beginning of EVS project Every volunteer who join on the program for youth on Erasmus + EVS at the beginning of this project he is register of Cigna insurance. “What is Cigna insurance?” – Cigna insurance is your life-jacket, when anyone can’t help you and you […]

Advertisements

Road trip Albania-Greece

Me and my French friend Juliette, who is also volunteering in VCS, decided to make a road trip around South Albania and Greece to discover this wonderful part of Europe. We chose to make 6 stops during this journey, 2 in Albania and 4 in Greece, let me […]

Advertisements

Тренинг курс: “Healthy relationships and domestic abuse”

                Од 12ти до 18ти јуни во Подгорица, Црна Гора  се одржа  тренинг курс со наслов “”Healthy relationships and domestic abuse” во рамки на Еразмус + програмата на кој  учествуваа младинските работници Оливер Андреевски и Андреј Наумовски како претставници на Волонтерски Центар Скопје. На тренингот се одржуваа сесии […]

Advertisements

Промена на животот

Многу луѓе во светот не се задоволни со својот живот, што е една од причините зошто секогаш сакаат да имаат некоја цел во нивниот живот. На овој начин, тие мислат дека оваа ‘цел’ ќе им донесе среќа. Всушност, од една страна, целта може да биде убава и помошна […]

Advertisements

Changing Life

A lot of people in the world are not happy with their life that is one of the reason why people always want to posses some aim in their life. In this way most of people think like this aim will bring to them happiness. Actually from one […]

Advertisements

Жена и Хокеј на Мраз?!

Моника Пижевска има  19 години и моментално е прва година на Правниот фауклтет  при универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје каде што студира Политички науки. Уште на 4 годишна возраст таа го запознава и го засакува лизгањето како спорт и тоа благодарејќи на нејзините родители кои ја […]

Advertisements

Woman and Ice Hockey?!

Monika Pishevska is 19 years old and is currently the first year of the Faculty of Law at the University “St. Cyril and Methodius “in Skopje where she studies Political Science. At the age of 4, she met and loved skating as a sport , thanks to her […]

Advertisements

ВОИСЕС Летно издание 2017…

Лето … Јули и август се секогаш најтопли месеци во годината … Временската прогноза вели дека ќе доживееме тропска топлина во деновите што ќе следат … Што да се направи? Тимот VOICES има совршено решение за вас … Седнете под убава  сенка, вклучете го климатизерот или вентилаторот, земете […]

Advertisements