Month: November 2017

“Language Café” (Издание 5) – 28ми Ноември 2017

Вчера, 28-ми ноември, беше добар и мотивирачки вторник за да се сретнеме во Кафе-бар “Љубов” на петтото “Language Café” организирано од Волонтерски Центар Скопје. “Language Café” е настан на кој разлчни националности доаѓаат да го споделат својот јазик и култура со другите. Причината поради која што овој настан […]

Бегалец сега – секогаш човек

Сè до затворањето на „Балканската рута“ во март 2016 година, од Грција во Македонија дневно влегуваа по неколку илјади преморени, истоштени, прегладнети и измрзнати луѓе од воено разрушените држави. Љубинка Брашнарска и Кристијан Михајловски од УНХЦР, ги раскажуваат нивните искуства „Во сеќавање секогаш ќе ми остане сцената кога […]

Refuge now – always a man

Until the closure of the “Balkan Route” in March 2016, several thousand exhausted, exhausted, starving and frozen people from the war-torn states entered Greece daily in Macedonia. Ljubinka Brasnarska and Christian Mihajlovski from UNHCR, tell their experiences “In my memory, I will always have a scene when a […]

A celebration of life and death

The 1st of November, death people are commemorated all around the world. But this celebration changes a lot depending on the part of the world In France,  it’s a holiday, but not a happy day… We call this day “All saints”, or “La Toussaint” in french. Every year, […]

ИТНО!!! Повик за Волонтер на веќе Одобрен ЕВС проект во Романија!

Почитувани, Ви објавуваме повик за ЕВС волонтер на проект во Романија, подолу можете да ги најдете потребните информации: – Едно слободнo место за ЕВС волонтер од Македонија, на долгорочен ЕВС проект во Арад, Романија, со времетраење од 10 месеци (08.01.2018 – 31.10.2018). Доколку сте заинтересирани да бидете волонтер проектот во Романија, ве замолуваме да не контактирате на нашата мејл адреса: vcs_contact@yahoo.com, НАЈДОЦНА ДО СРЕДА, 27-ми […]

Повик за волонтери во здружението ХУМАН СВЕТ!

Почитувани, Во периодот од 27 ноември до 11 декември, Хуман Свет организацијата има потребна од волонтери кои ќе работат на администрирање на податоците од одржана меѓународна конференција за правда во Џиндал Глобал Универзитет во Делхи, Индија и Годишната Конференција за Правда во Сити Монтесори во Лакнов, Индија. Предмет на […]

Светлата исклучени, екранoт ON

Скокни од зајачката дупка и препушти се на авантурата. Темница, светлата исклучени. Ти и екранот обвиени од затемнетата светлина. Недостигот на светлина ти дава чуство на интимност коа те обзема веднаш после последниот зрак на светилката. Тенка светлина  осветлува прашина што танцува во воздухот, самошто не сте влегле […]

Dritat off, ekrani ON

Kërce nëpër një vrimë lepuri dhe le të fillojë aventura. Errësira, dritat off. Ju dhe ekrani i mbështjellë në dritë të errët. Mungesa e dritës ju jep ndjenjën e intimitetit që ju kap menjëherë pas rrezes së fundit të llambës. Drita e hollë ndriçon pluhurin që kërcen në […]

Lights out, screen on

Jump through a rabbit hole and let the adventure begin. Lights out, there is only darkness. You and the screen surrounded by dimming light. Lack of brightness gives you a feeling of undisturbed intimacy that covers you immediately after the last lamp turns off. Thin trickle lights up […]