Monthly Archives: November 2017

“Language Café” (Издание 5) – 28ми Ноември 2017

Вчера, 28-ми ноември, беше добар и мотивирачки вторник за да се сретнеме во Кафе-бар “Љубов” на петтото “Language Café” организирано од Волонтерски Центар Скопје. “Language Café” е настан на кој разлчни националности доаѓаат да го споделат својот јазик и култура со другите. Причината поради која што овој настан за мене беше мотивирачкки е бидејќи се […]

Language Café Vol. 5 – 28th Nov 2017

Yesterday the 28th of November, it was a good and motivating Tuesday to be at Café Bar “Ljubov” for the 5th Language Café event hosted by Volunteer Centre Skopje. Language Café is an event where different nationalities come together to share their language and culture with others. The reason that it was motivating was because […]

Бегалец сега – секогаш човек

Сè до затворањето на „Балканската рута“ во март 2016 година, од Грција во Македонија дневно влегуваа по неколку илјади преморени, истоштени, прегладнети и измрзнати луѓе од воено разрушените држави. Љубинка Брашнарска и Кристијан Михајловски од УНХЦР, ги раскажуваат нивните искуства „Во сеќавање секогаш ќе ми остане сцената кога татко со две малолетни деца се обидуваше […]

Refuge now – always a man

Until the closure of the “Balkan Route” in March 2016, several thousand exhausted, exhausted, starving and frozen people from the war-torn states entered Greece daily in Macedonia. Ljubinka Brasnarska and Christian Mihajlovski from UNHCR, tell their experiences “In my memory, I will always have a scene when a father with two underage children tried to […]

NEVER-ENDING BEAUTY OF THE FORTRESS

One of the most significant poets and play writers in Europe- Friedrich Schiller wrote a play -which he finished in 1799 – about the fall of power of the Albrecht von Wallenstein. In this three act play the action develops throughout the persuasion of finding ways how to make this general in not fulfilling the […]

A celebration of life and death

The 1st of November, death people are commemorated all around the world. But this celebration changes a lot depending on the part of the world In France,  it’s a holiday, but not a happy day… We call this day “All saints”, or “La Toussaint” in french. Every year, we dress well and go to the […]

ИТНО!!! Повик за Волонтер на веќе Одобрен ЕВС проект во Романија!

Почитувани, Ви објавуваме повик за ЕВС волонтер на проект во Романија, подолу можете да ги најдете потребните информации: – Едно слободнo место за ЕВС волонтер од Македонија, на долгорочен ЕВС проект во Арад, Романија, со времетраење од 10 месеци (08.01.2018 – 31.10.2018). Доколку сте заинтересирани да бидете волонтер проектот во Романија, ве замолуваме да не контактирате на нашата мејл адреса: vcs_contact@yahoo.com, НАЈДОЦНА ДО СРЕДА, 27-ми ДЕКЕМВРИ 2017!!! Во очекување сме на вашите […]

Повик за волонтери во здружението ХУМАН СВЕТ!

Почитувани, Во периодот од 27 ноември до 11 декември, Хуман Свет организацијата има потребна од волонтери кои ќе работат на администрирање на податоците од одржана меѓународна конференција за правда во Џиндал Глобал Универзитет во Делхи, Индија и Годишната Конференција за Правда во Сити Монтесори во Лакнов, Индија. Предмет на работа ќе биде: – Систематизирање на дата […]

Светлата исклучени, екранoт ON

Скокни од зајачката дупка и препушти се на авантурата. Темница, светлата исклучени. Ти и екранот обвиени од затемнетата светлина. Недостигот на светлина ти дава чуство на интимност коа те обзема веднаш после последниот зрак на светилката. Тенка светлина  осветлува прашина што танцува во воздухот, самошто не сте влегле во ново царство, живеејќи го животот на […]

Dritat off, ekrani ON

Kërce nëpër një vrimë lepuri dhe le të fillojë aventura. Errësira, dritat off. Ju dhe ekrani i mbështjellë në dritë të errët. Mungesa e dritës ju jep ndjenjën e intimitetit që ju kap menjëherë pas rrezes së fundit të llambës. Drita e hollë ndriçon pluhurin që kërcen në ajër, ju sapo keni hyrë  në një […]

Lights out, screen on

Jump through a rabbit hole and let the adventure begin. Lights out, there is only darkness. You and the screen surrounded by dimming light. Lack of brightness gives you a feeling of undisturbed intimacy that covers you immediately after the last lamp turns off. Thin trickle lights up dust dancing in the air. You are […]