Неделни локални активности на ВЦС (21.11 – 28.11.2017)

Вистинското чувство на есента е во нас овој месец и ние се загреавме со разни активности.

Во соработка со Васил Антевски-Дрен, ја започнавме неделата со главната тема “Мултикултурализам” што се одржа во 3 работилници, каде што во последната, учениците имаа задача да направи видео со цел да ги претстават традициите и разликите меѓу луѓето во градот каде што живеат.

Ние продолживме со локалните активности во Корчагин со само истражување, всушност, кој сум јас?! Во насока на разбирање на личните карактеристики и личен развој.

И последната недела од ноември, беше резервирана за учениците од 8 до 13 години, со интерактивна работилница во Максимилијан училиштето во Скопје со неформални методи на образование.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: