Неделни локални активности на ВЦС (21.11 – 28.11.2017)

Вистинското чувство на есента е во нас овој месец и ние се загреавме со разни активности.

Во соработка со Васил Антевски-Дрен, ја започнавме неделата со главната тема “Мултикултурализам” што се одржа во 3 работилници, каде што во последната, учениците имаа задача да направи видео со цел да ги претстават традициите и разликите меѓу луѓето во градот каде што живеат.

Ние продолживме со локалните активности во Корчагин со само истражување, всушност, кој сум јас?! Во насока на разбирање на личните карактеристики и личен развој.

И последната недела од ноември, беше резервирана за учениците од 8 до 13 години, со интерактивна работилница во Максимилијан училиштето во Скопје со неформални методи на образование.

 

Related posts

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: