Најава на НВО Саемот на Град Скопје!

Почитувани,

Остануваат уште помалку од 48 часа од нашиот заеднички настан, со кој симболично ќе ја привршиме активната и успешната 2017 година… Ве покануваме уште еднаш да го посетите НВО Саемот на Град Скопје, со наслов  “Активно граѓанство = Подобро Општество”, кој ќе се оддржи во Младински Културен Центар Скопје, на 6-ти Декември 2017 година. На саемот со свој штанд учество ќе заземат околу 70 здруженија/фондации од градот и пошироко, кои се активни во најразлични сфери од општественото дејствување и опфаѓаат најразлични целни групи (млади, социјала, инклузија на граѓани со помалку можности, пензионери, екологија, образование, оддржлив развој, заштита на животни, психичко и физичко здравје и заштита, здрава животна средина, демократија, новинарство, студенти, културни дејности, религија, родова еднаквост и други области).

НВО Саемот официјално ќе биде отворен за посетители во периодот 13-17 часот!

Подолу можете да ја најдете целосната листа на здруженија учесници на НВО саемот:

Здружение за волонтеризам Волонтерски Центар Скопје

Здружение на граѓани ДОБЛЕСТ (2)

КИНГМАРКОЛАНД

ОБИ Скопје

Rapsody Travel & Events Macedonia

United Human World

ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР „Младен Костиќ“ АСПЕКТИ-Скпје

ИАЕСТЕ Македонија

Кризен Центар „Надеж“

ЗГ ЉУБЕЗНОСТ – СКОПЈЕ

Македонска Асоцијација на Дадилки

Центар за младински активизам Цма Крик

Center for Intercultural Dialogue

Pyramid USD

Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби СОЛЕМ – Скопје

ХРАНА ЗА СИТЕ – БАНКА ЗА ХРАНА МАКЕДОНИЈА

Здружение Пламенка Трајковска – МКС Скопје

Женска граѓанска иницијатива АНТИКО Скопје

Ценатар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест

Makedonida – Foubdation for heriatge promotion, preservation and education

МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА МЕДИЦИНСКИ УРЕДНИЦИ

Global Environment Facility Small Grants Programme Republic of Macedonia

Еко Логик

Асоцијација на европски студентски структури – АЕГЕЕ Скопје

Младите можат

Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА Скопје

Здружение за унапредување на правата на лицата со инвалидност „Еднаков Третман“

Здружение на бубрежно болни граѓани НЕФРОН

Mобилност Скопје

Здружение на социјални работници на Град Скопје

Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена порта

Здружение за промоција и развој на инклузивно општество ИНКЛУЗИВА

Здружение за културна соработка Интеркултура

Здружение за дислексија АЈНШТАЈН

Здружени на граѓани СОС Детско Село Македонија

Американски совети за меѓународно образование

Здружение за одржлив развој и заштита на животната средина – Гоу Грин

Одржливи иницијативи

Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој ЦеПроСАРД

NVO SLAP

Здружение на граѓани ЦИВИЛ – Центар за слобода

Новинари за човекови права

Институт за индивидуален и организациски развој СИМБИОТИКА

Исламски Младински Форум

ЗСП Психеско

Институт за одржлив рурален регионален развој “Бела Виста ИОРРР”

АДРА Македонија

Здружение на граѓани Универзитет Трето доба-Скопје

Европско здружение на студенти по право – ЕЛСА РМ

Дог Хелп Интернационал

Борд на европски студенти по технологија (БЕСТ)

Црвен крст на град Скопје

Здружение ВЕЛОЕВРОПА – Скопје

Македонско Монтесори Здружение

Центар за економски анализи

Зелена Лупа Скопје

Организација на жени на Град Скопје

Унија за Култура на Власите

Здружение на граѓани ЗИП Институт

Фондација за Претприемачки сервис за млади (ПСМ Фондација)

Сојуз на здруженија на пензионери на Македонија

Summer Work and Travel Alumni Macedonia

Младински образовен форум

Major Mihajlo Ivanovski Miks

Коалиција на Младински организации СЕГА

Маркетинг Порта

Здружение за заштита на правата на детето

Related posts

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: