Ерасмус+

Национални работилници за младински работници во рамки на проектот „TrainVol“

Волонтерски Центар Скопје, во рамки на проектот „TrainVol“ одржа работилници за младински работници кои понатака ќе продолжат да бидат дел од проектот и да реализираат свои национални работилници.

an i vaf

Националните работилници за младински работилници се прв директен чекор во градењето на нивните капацитети, кои понатака ќе продолжат да ги надоградуваат преку студиски посети во Босна и Херцеговина, Кипар и Грција.

Младинските работници го помина онлајн курсот за градење на капацитетите на младинските работници како и курсот за градење на капацитетите на младинските организации за регрутирање на нови волонтери.
an i vaf 2.jpg
Во рамки на работилницата беше организирана симулација на кратка работилница со ЕВС волонтери, каде преку практична работа учесниците на работилницата ги утврдија своите предности и слабости на кои треба да работат и да се надоградуваат.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s