Month: January 2018

ЖИВОТОТ ПРОДОЛЖУВА

Целиот свет ја знае приказната за Нора Додевска, која ја запознала нејзината љубов на македонско-српската граница, кога била бегалец од Ирак а тој полицаец. Овој начин на љубов започна многу брзо и секој би сакал да ја следи таа приказна. По речиси две години животот на Нора се […]

LIFE GOES ON

The whole world knows the story about Noora Dodevska, who met her love on the Macedonian-Serbian border, when she was a refugee from Iraq and he was a policeman. This way of love started very fast and everyone would like to follow that story. After almost two years […]

“WINE IS FINE” – YE 11-20.10.2017

After being on the road for 20 hours, changing four intercity and international buses across three countries, we finally reached what is also known as the Romanian Baden-Baden, Monteoru, Romania! The first morning started with an energizer that created a very nice atmosphere in the group. We gathered […]

Врело

Познато е дека Македонија изобилува со голем број на природни убавини. Меѓу нив се вбројува и комплексот пештери “Врело” лоциран во близина на Скопје во кањонот Матка. Единствен начин да се пристигне до оваа локација е со организирана тура со чамец истовремено уживајќи во убавините на езерото и […]

Vrelo

It is known that Macedonia abounds with a number of natural beauties. Among them is the complex of caves “Vrelo” located near Skopje in the canyon Matka. The only way to get to this location is by organizing a boat tour while enjoying the beauties of the lake […]

Тимот на ВОИСЕС во “Независен”

Ние ја продолживме нашата новинарска турнеја со посета во редакцијата на весникот  “Независен”. Следејќи го нашиот пат до ТВ Алфа, овој пат ние имавме увид на секојдневата работа во весник. Тимот на ВОИСЕС имаше можност да ја набљудува работата на професионалци; се сретнавме со директорот, уредникот, читателот, преведувачот, […]

VOICES Team in “Nezavisen”

We continued our journalistic journey by visiting  the editorial office of newspaper  “Nezavisen”(Independent ). Following our little trip to TV Alpha this time we got an insight of daily work in newspaper. Voices crew had an opportunity to observe the work of professionals; we met the director, editor, proof-reader, […]

ПОВИК ЗА ЕДЕН ВОЛОНТЕР НА ОДОБРЕН ЕВС ПРОЕКТ ВО ТУРЦИЈА!

Почитувани, Ви објавуваме повик за еден ЕВС волонтер на проект во Анкара, Турција со наслов “Volunteering for the people with down syndrome”, со времетраење од 9 месеци. Проектот  започнува на 13 Фебруари 2018година во Асоцијација за лица со Даунов Синдром и лица со ментална попреченост  во Анкара, Турција. Подолу во текстот можете […]

A way to be… different ?

Look around you : tattoos everywhere. I have some, and I think you too, or maybe one of your friend. Tattooshops everywhere too… even in the small town, incredible ! Nowadays a tattooshop is essential as well as a bakery! Apparently, this practice is embedded in our society so let’s […]

Отворен повик за волонтер на одобрен ЕВС проект во Литванија!

Почитувани, Ви објавуваме повик за еден ЕВС волонтер на проект во Литванија, со времетраење од 9 месеци (12.03.2018 – 09.12.2018) во културен и информативен центар, кој е дел од национална библиотека( ŠIAULIAI P.Višioskis Public Library:) во Шиаулиај, Литванија. Подолу во текстот можете да најдете повеќе информации за проектот Доколку сте заинтересирани да бидете волонтер проектот […]