Тимот на ВОИСЕС во “Независен”

Ние ја продолживме нашата новинарска турнеја со посета во редакцијата на весникот  “Независен”. Следејќи го нашиот пат до ТВ Алфа, овој пат ние имавме увид на секојдневата работа во весник. Тимот на ВОИСЕС имаше можност да ја набљудува работата на професионалци; се сретнавме со директорот, уредникот, читателот, преведувачот, графичкиот дизајнер и новинарите од повеќе сектори кои се дел од “Независен”. Ја следевме статијата од првата до последната етапа и го интервјуиравме Горан Адамовски за новинарството, неговото дело и искуство. Благодарение на оваа кратка работилница добивме подобра идеја за тоа како изгледа работата во медиумите и во очекување на следната средба!

This slideshow requires JavaScript.

Тимот на ВОИСЕС

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: