Македонски Музеј за Природна Историја

6

Зградатана “Македонски Музејза Природна Историја” е делонаа рхитектот Трајко Димитров; оваазграда е и изградбатана зоо лошкатаградина. Тојисто така гидизајнираше и “Куќатанакултурата – Кочо Рацин, Скопје”, бизнис-центарот “ПаломаБјанка”, “Кошаркарскатасала – Работнички”, заедносо Живко Гелевски …

Работелво “Проект Македонија”, кој тој го нарекува најпрести жнакомпанијаза архитектура ворегионот. Неговатазграда е до мнаедна од најбогатите музеи за природна историја во светот, што во голема мера се должи н афактотдека Македонија е најпотполни отрегион со ендемски видовиво Европа – околу 400.

Завремена Првата светска војна во Генералштабот на седиштето на германската армија беше формирана специјалната истражувачка единица “Mazedonishe Landeskundliche Kommission”, предводена од познатиот истражувач проф. Д-р Франц Дорфлин кој беше професор по зоологија на Универзитетот во Вроцлав. Резултатите однеговите истражувања беа објавени во неговата работа “Mazedonien” во 1921 година. Интересот за оваа уникатна флора и фауна, претставена во неговата работа, како и за праисториските ископувања, до ведоадосоздавање на музејот во овој период.Она што е особено значајно за овој музеј е фактот што диорамите и целите презентирани објекти се претставени на жив, динамичен начин што го зголемува интересот на гледачот.

3

Тука можете да видите некои одживотните форми кои живеат само овде, како што е редоквидрак, кој изгледа како минимизиран диносаурус. Прочитавне кои теории дека мајка та природа сè уште се смета за најдоба рхемичар, можно е да се произведе некој лекодсупстанциите што  се наоѓаат во овие уникатни животни и билки. Сите објекти се добро осветлени, бидејќи оваа зграда е специјално изградена за оваа употреба. Исто така има специфицирани аудито риуми за предавања и сали за презентации. Презентациите на диносаурусите и пеперутките се зачудувачки со нивната прецизност и бои, додека минералите и праисториските презентации импресионираат соневеројатни форми и необична атмосфера. Кога ќе го посетите овој музеј, имате впечаток дека повторно влегувате во светот на вашата детска имагинација. Додека децата, колку што можев да забележам, имаат тенденција да набљудуваат сé со максимална смиреност, безразлика колку се ‘рѓосани пред влегувањето внатре. Сега овој музеј поседува над 270 000 видови гхеа, флора и фауна. Истотака овде може да се видат минерали кои прво биле откриени во Алкаркај Кавадарци – Реулит, До ралшарит и Јанковиќ, додека минералот Мекедонитво Алинцикај Прилеп може да се најде само овде. Овој музеј, истотака, поседува прекрасен метеорит кој беше украден пред неколку години!

напишана и фотографиранаод  Игор Поп Трајков

TranslatorAna Mihajlovska

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: