Month: May 2018

Сите патишта водат кон Стразбур #EYE2018!

Над 50 националности од сите членки на ЕУ, влучувајќи учесници од Азија, Африка и други делови од Европа се на пат кон Стразбур за Европскиот младински настан #EYE2018. Пред нив се два дена исполнети со повеќе од 400 активности во кои тие ќе имаат можност да дискутираат за […]

Младинска обука “Rural on the go – My Green future”

Во периодот од 25-ти април до 2-ри мај се одржа проектот “Rural on the go – My Green future” во Берлин, Германија. Проектот беше одлично организиран од страна на NGO NEST од Германија, во соработка со македонската организација Волонтерски Центар Скопје  која ни овозможи да учествуваме на овој […]

Уште само два дена до Yo!Fest2018!

     Два дена,  8000 млади и бесконечно многу идеи Во петок, 1 јуни 2018, започнува Yo!Fest, еден од најголемите младински фестивали во Европа. Третиот Евтопски младински настан (EYE) ќе зближи 8.000 млади луѓе кои што ќе бидат вклучени во над 400 активности, дебати, изведби и работилници. Целата програма […]

Two days till Yo!Fest 2018!

    Two days, 8000 young people and countless ideas On Friday and Saturday, 1-2 June, starts The third European Youth Event (EYE) where we will see 8.000 young people engaged in different activities, debates, performances and workshops at Parliament’s premises in Strasbourg. You can check out the programme here. […]

Не чекај друг да го сработи тоа што можеш сам

Интервју со Филип Стојановски. дипломецот со просек 10.00 на ФИНКИ Како се одлучи да студираш на ФИНКИ (Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство)? Бев на отворениот ден на ФИНКИ и ФЕИТ (Факултет за електротехника и информациски технологии) за подобро да се запознаам и со двата факултети, а […]

Задоволството да се обидам да создадам нешто свое сè уште беше таму…

Ангел Спировски (1996) го започнал своето академско образование во 2014 на ФМУ-Скопје на одделот за композиција студирајќи со вонредната професоркам-р Дарија Андовска, додека во 2015 година го започнува својот втор оддел – оркестарско диригирањесо вонредниот професор м-р Сашо Татарчевски. Тој присуствувал на неколку семинари и мастер класови со […]

Facing Your True Self

Angel Spiroski (1996) began his academic education in 2014 at FMU– Skopje at the composition department studying with associate professor MA. Darija Andovska, while in 2015 he started his second department — orchestral conducting — with associate professor MA. Sasho Tatarcevski.He attended several seminars and master classes with […]

Бисерот на Егејот

Хомер – големиот поет што потекнува оттаму, го опиша како „најубавиот град под небото“, Аристотел му ја нагласуваше на Александар важноста на овој град, велејќи му дека ‘кој не го видел многу пропуштил’, географот Страбон го опишуваше како „најпрекрасен од сите можни градови“. Градот за кој големиот автор […]

The Pearl of the Aegean

The great poet of Izmir, Homeros, described it as ‘the most beautiful city under the sky dome, Aristotle emphasizes to Alexander the importance of İzmir, saying that if you do not see it, you are missing something , the geographer Strabon described it as ‘the most beautiful of […]

Udhëtimi Maqedonas

Bota di shumë pak për Maqedoninë, dhe shumë pak maqedonas zbuluan botën. Ne e hetuam këtë marrëdhënie të veçantë, atë që vendi mund të ofrojë për turistët dhe çfarë mund të gëzojë qytetari i saj. Si munden maqedonasit të shfaqin  veten në botë dhe si mund ta sjellin […]