Eко акција во Бардовци

На 16-ти Мај Волонтерски Центар Скопје и Елколект ги здружија силите да го исчистат електронскиот отпад во Бардовци, општина Карпош.

Се собравме тоа утро со локалните партнери од Елколект и ги здруживме силите во мешани тимови. За волонтеерите од ВЦС тоа беше можност не само да помогнеме за животната средина туку и да дојдеме во контакт и комуницираме со локалните жители. Тоа беше навистина забавен настан со кој помогнавме на природата и исто така бевме дел од заедницата во една корисна кауза.

За мене беше важно да се подигне свеста за електронскиот отпад и како треба да се постапи со него. Се сретнавме со семејство кое непосредно пред настанот имаше фрлено 5 монитори во локалната река и се чини дека тие не биле единствените кои ја користат реката како депонија. И баш поради тоа почувствував дека е многу важно во иднина повторно да се организираат активности од овој тип.

И останатите волонтери потенцираа дека локалните жители биле многу пријателски настроени. Многу од луѓето ни нудеа овошја од нивните градини како израз на добредојде кај нив. И на крајот големо благодарност на Елколект што направи овој настан да се случи и би сакале да се продолжи со подигнување на јавната свест за рециклирање на отпадот.

Ан Аро

Related posts

%d bloggers like this: