Monthly Archives: June 2018

Мрежа на младински банки – Македонија

Мрежата на младински банки – Македонија е неформалнa мрежа на граѓански организации која има за цел да застапува создавање услови за што поголема младинска вработеност преку моделот на младински банки. Моделот на младински банки предвидува создавање на младински фондови кои ќе вклучуваат средства од општините, граѓанскиот и бизнис секторот, наменети за финансирање локални иницијативи и […]

Youth Banks Network Macedonia (YBNM)

Youth Banks Network Macedonia is informal network of youth CSOs which work on enabling legal, policy and business environment for youth employment through a model of Youth Banks in Macedonia (YB). The youth banks model understand formation of local funds in which financial means from the municipalities, as well as from the civil and business […]

World Football Championship 2018

In the period ahead, all eyes will be directed to the most important secondarything of the world, and that is the 21st World Football Championship, which will be held in Russia from June 14th to July 15th. This will be the first world championship held in Europe since the 2006 championship in Germany, and it […]

Kampionati Botëror i Futbollit 2018

Në ditët në vijim, të gjithë sytë do të drejtohen në gjënë më të rëndësishme sekondare të botës, dhe kjo është Kampionati i 21-të Botëror i Futbollit, i cili do të mbahet në Rusi nga 14 qershor deri më 15 korrik. Ky do të jetë kampionati i parë botëror që mbahet në Evropë që nga […]

Светско првенство во фудбал 2018

Во периодот кој ни следува погледите ќе бидат насочени кон најважната споредна работа на светот, а тоа е 21. светско фудбалско првенство кое за првпат ќе се одржи во Русија од 14 јуни до 15јули. Ова ќе биде првото светско првенство кое се одржува во Европа од првенството во 2006 година во Германија, а исто […]

Обуки на темата”Сексуално – Репродуктивно здравје и заштита”

              Сексуалните и репродуктивни права се неделиви од човековите права и сите луѓе треба да го уживаат своето право на сексуална слобода, идентитет и право да имаат пристап до информации и услуги за сексуалното и репродуктивно здравје. По тој повод на датумите 18ти и 19ти Јуни, во просториите на Волонтерски Центар Скопје се одржа обука […]

ESTONIA-THE PLACE TO BE

I will never forget my first visit there. It was the beginning of January, wintertime;we worked on some project there that turned out to be one of my greatest works. I was told from my friends there that the temperature can drop below -30 sometimes in this period of the year.On the other hand some […]

ЕСТОНИЈА-МЕСТОТО ШТО МОРА ДА СЕ ВИДИ

Нема да ја заборавам никогаш мојата прва посета таму. Беше почетокот на jануари. Зима…Работевме на еден проект  што произлезе дека е еден од моите најдобри. Ми беше кажано од моите тамошни пријатели дека температурите може да паднат и до минус 30 во тој период од годината. Од друга страна пак, некои девојки што ги познавам […]

Почувствувај го Скопје

  Не сите од нас имаат можност да патуваат надвор од земјата за одмор, а и нашиот Охрид веројатно ќе биде окупиран од странски туристи. Навистина сакате да почувствувате летни вибрации, но дали Скопје нуди нешто интересно? Дефинитивно! Да се биде тука за време на летото може да биде и добра идеја. Земете го календарот […]

Feel Skopje

Not all of us have the opportunity to travel abroad for vacations, also the pride of Macedonia-Ohrid probably will be occupied by foreign tourists. You really want to feel summer vibes. Yet, does Skopje offer something interesting? Definitely! Staying here for summer might be a good idea as well. Or maybe you are a traveler […]

Ерата на Еразмус

10 години на младинско поле, безброј размени и обуки – Ѓоко Вукановски – координатор на ЕВС, ја сумира последната деценија. Како се вовлече во светот на Еразмус +? Кога почнав да работам на полето на младите, во тоа време постоеа само Еразмус и Еразмус Мундус. Тоа беше адресирано претежно за учениците, бев повеќе вклучен во […]