Monthly Archives: August 2018

Hitchhiking: a taste of adventure, freedom and friendly time

Hitchhiking for traveling? No way, that’s what I thought before to experiment it. For a lot of people, hitchhiking sounds like something negative, something which can be dangerous, especially when you are alone and even more when you are a girl. Hitchhiking is a question of feeling. When the driver stops, there is this moment […]

Автостоп – спој на слобода, авантура и пријателство

Патување со автостоп? И мојот одговор беше нема шасни, пред да се впуштам во таква авантура. Голем број луѓе кога ќе слушнат за автостопирање помислуваат на нешто негативно, опасно ако се патува сам, а уште поопасно ако девојка патува на овој начин. Автостопот е еден вид чувство. Кога возачот ќе застане имате момент кога треба  […]

време за свадба

Отворете ги очите и погледнете наоколу, ќе видите луѓе во убава облека, ќе ја слушнете музиката во позадина и сите околу вас играат во необични движења. Некој ви нуди вотка, послугата носи уште една тура јадење, веќе сте изморени но знаете дека нема да одите да спиете до зори. Полека, се наоѓате на Полска свадба. […]

Time for wedding

Open your eyes and look around, you will see people in fancy clothes, hear the music on the background and everyone around you dancing in weird poses. Someone offers you a vodka, service brings another portion of food, you are already tired but you know that you will not go to sleep until early morning […]

Патувањата и јадењето одат заедно- така ја запознавате културата на другите народи

Кога посетувате нови и непознати земји, консумирањето на нивните традиционални специјалитети е лесен начин да ја запознаете нивната култура и традиција. Не се вели попусто дека патувањата и јадењето одат заедно. Еве неколку интересни земји во кои можете да уживате во вкусни јадења и деликатеси. Тајланд – со местоположба на крстопат помеѓу Кина, Индија и Океанија, […]

“World Climate Simulation” in Tetovo

Last week our EVS volunteers had a chance to take part in World Climate Simulation hosted by Center for Education and Development – CED in Tetovo. After getting to know all the participants the simulation began. People were put in a different teams. For Example Ann and Farah represented Developed countries (Japan, South Korea, Canada, […]

Video guides from project about cyber bullying

“BLUE WHALES ARE EVERYWHERE !” that took place in Romania in May 2018, was successful  project about cyber bullying, how to learn to avoid it in social media, and how to deal with it when it happens. Participants from 8 different countries shared experiences, learned tips how to protect them selfs and how to reach out […]

Youth exchange “Here is what we did Zoom in zoom out”

Romania, beautiful country  with gorgeous  nature.  We were 5 people from Macedonia on youth exchange in Bushteni, Romania from  19.06 to 29.06. Those were the best  10 days in our lives.  Bushteni is small city placed at the bottom of Bucegi mountains . It was our first time in Bushteni  so we didn’t know what […]

Младинска размена “I want to be a volunteer!”

Се започна откако Волонтерски Центар Скопје ни испрати потврден мејл дека сме примени на проект во Словенија, Велење со наслов „ I want to be a volunteer+“ како се наближуваше датумот за тргнување кон Словенија така исчекувањето и нетрпеливоста за проектот се зголемуваа. Проектот се одржуваше во период од 4-13.06.2018 година.На проектот учествуваа 42 учесници […]

Youth Exchange “I want to be a volunteer!”

Everything started from the day Volunteer Centre  Skopje sent us the confirmation  mail that we are accepted in project in Slovenia, Velenje with subject “I want to be a volunteer”. The days were passing  and the day  for going to Slovenia was closer our expectation and impatiens was bigger. The project was held from 4-13.06.2018. […]

Скопје под магија на сенките: Нов театар во Дебар маало

Летото е сезона на будење кога се одржуваат различни музички фестивали (за повеќе на оваа тема прочитајте во статијата на Паулина во јунското издание на ВОИСЕС), се одржуваат нови уметнички иницијативи – од винтиџ облека, уметнички и културни размени, па сè до свирки и изложби. Летово, алтернативната сцена во Скопје повторно оживеa и тоа несомнено […]