Monthly Archives: September 2018

ТАГА

ТАГА Заборавениот капак удира по оквирот, како да знае каде му е местото; еднаквоста на облиците ја потврдува, како и надворешноста и внатрешноста на сè. Кој ќе го пренесе избликот воздушен навнатре, зад затворениот прозорец? Јас кој морам да го отворам за капакот пресилно да не удри и стаклото да ми го скрши; па така […]

MUSTACHES

MUSTACHES …on your face, like the ones Santa Claus has, or the ones My granddad had before He turned 88. Or shall I try to describe them With something more beautiful; Those mustaches on your face Are so beautiful. You tried that coffee this Morning, around 8; macchiato With a cream on it’s top And […]

Të rinjtë të përkushtuar për paqe

Sot, lufta për ekzistencë është e pakët në dallim me luftën për pozicion. Shpeshherë mënyra sesi ne pozicionohemi tregon qartë edhe luftën për ekzistencë. Vende të shumta të Lindjes së Mesme janë prej vitesh në luftë, aq më tepër  ndodhitë dhe pasojat nga Lindja e Mesme barten edhe tek ne. Lindin dilema të mëdha, sfida […]

Dy ditë, 8000 të rinj dhe ide të panumërta – Yo! Fest 2018

Festivali vjetor politik, muzikor, i udhëhequr nga të rinjtë e Forumit Rinor Evropian, Yo! Fest, për edicionin e tij të 10-të u zhvillua në Strasburg, Francë, midis 1 dhe 2 qershorit. Eventi i tretë evropian i të rinjve, EYE2018, grumbulloi 8,000 të rinj të angazhuar në aktivitete, debate, shfaqje dhe punëtori të ndryshme në ambientet […]

Два дена,  8. 000 млади и бесконечно многу идеи – Yo!Fest 2018

Годишниот политички, музички фестивал предводен од младите,  Yo!Fest, своето десетто издание го одржа во Стразбур, Франција помеѓу 1-ви и 2-ри јуни. Третиот Европски младински настан, EYE2018, зближи околу 8.000 млади вклучени во над 400 активности, дебати, изведби и работилници. Над 50 националности од сите членки на ЕУ, влучувајќи учесници од Азија, Африка и други делови […]

Two days, 8000 young people and countless ideas – Yo!Fest 2018

The annual political, musical, youth-led festival of the European Youth Forum, Yo!Fest, for it’s 10th edition took place in Strasbourg, France between 1st and 2nd of June. The third European Youth Event, EYE2018, gathered 8.000 young people engaged in different activities, debates, performances and workshops at Parliament’s premises in Strasbourg. Over 50 nationalities from each […]

ОД ШПАНИЈА ДО СКОПЈЕ, ЕВС АВАНТУРА!

Од мојот дом во Шпанија до Скопје има точно 2866,2 километри. Јас сум Ана, волонтер од Шпанија и ќе бидам во Скопје наредните 9 месеци. Уште откако почнав да барам меѓународен волонтерски проект знаев дека сакам да дојдам во Македонија. Веќе бев овде претходно, на младинска размена и се заљубив во градот, луѓето и начинот […]

From Spain to Skopje, the EVS adventure.

From my house in Spain to Skopje it’s 2866.2 km. I’m Ana, a Spanish volunteer and I’ll be in Macedonia for the next 9 months. Ever since I started looking for an international volunteer project I knew I wanted to come to Macedonia. I had already been here previously in a youth exchange and I […]

Love is in the air!

HAIR REDIVIVUS ASSOCIATION BUZAU, ROMANIA announces the end of the week of youth exchange activities “LOVE IS IN THE AIR” in the framework of Action 1 – Youth Mobility – of the Erasmus + program. LOVE IS IN THE AIR took place from 27 August to 5 September 2018 in Sarata Monteoru and Buzau with […]

Земјата каде сите си имаат некоја своја добра вила

Кога збоуваме за различни држави и националности прашањето за религија и верувања често излегува на површина. Перцепцијата на странците за Естонија е најчесто дека тоа е атеистичка нација, што не е далеку од вистината бидејќи Естонија е една од најатеистичките земји во светот. Но она што не го знаат е колку многу духовноста игра улога […]

Land where everybody has their own fairy…

  When talking about countries and nationalities often the question about religion and beliefs comes up. Foreigners perception of Estonian people often seems to be that it’s a atheistic nation. Which is not far from truth since Estonia is one of the most atheistic countries in the world. What people often don’t know is how […]