Надоградба на мултикултурните гостиварски темели

pics4Културен ѕид. Дамнина било кога нашите пра дедовци после поздравот, се прашувале, гости имате ли односно во тоа време на турски звучело вака: “гости вар” ( gosti varmi ? – на турски значело имате ли гости? Легендата зборува дека Гостивар, било место со гостопримливи домаќини кои секојдневно имале гости од различни места, кои понатака својот дом го создавале на овие простори,  биле поставени темелите на најтоплиот мултикултурен град Гостивар.

picsЧекор напред кон градењето на мултикултурниот живо во новата, модерна доба преземаат учениците на ОСТУ “Гостивар” во соработка со своите професори, во рамки на проектот “Без расправање” реализиран од ВЦС, финансиран од ФООМ, постави ја Културен ѕид во своето училиште.

Учениците, со помош на своите професори и ВЦС, изработи ја мултимедијален текст на кој опишуваа дел од својата култура на која припаѓаат. Имајќи на ум, дека нивните врсници повеќе учат преку фотографија тие културниот ѕид го изгради ја од фотографии и краток текст кој ја опишуваа нивната култура.

Целта на ваквата е активност е да ја охрабри мултикултурната комуникација и интеракција, преку запознавање на културите кои кохабитираат во општеството. Не е реткост да се слушне како младинците се прашуваат: “како се слави Божиќ? Која е симболиката на црвените велигденски јајца? Со цел младите да ги осознаат одговорите на овие и многу други прашања го создадовме Културниот ѕид каде младите ќе се запознаат со културите на своите врсници”.

Вафире Мухареми

pics2

Related posts

%d bloggers like this: