Ден на Жената од ВЦС

Честит Ден на Жената од Волонтерски Центар Скопје. Женскиот дел од нашата канцеларија беше пријатно изненаден со цвеќиња и торта за одбележување на денот (бидејќи ние во ВЦС многу сакаме да празнуваме и јадеме слатки). Хармонијата и цвеќињата сепак не би требало да го сокријат фактот дека жените низ светот сеуште мораат да се борат за нивните права и нивното право да бидат почитувани. Ако сакате да слушнете повеќе околу тоа прочитајте го текстот за правата на жените во нашето последно издание на ВОИСЕС.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: