ReLead тренинг во Љубљана

Тренингoт зa Лидерствo вo преубaвaтa Љубљaнa е еднo прекрaснo и пoзитивнo искуствo зa сите нaс кои што бевме дел од него. ReLead тренингот за Leadership  траеше од 3-ти до 9-ти февруари во Љубљана, и се одржа во М-хотелот.

Тренерот на овој феноменален тренинг беше од Индија, кој што како гуру направи спој на источната, духовната и концептуална страна, вредности и традиции и на западниот прагматизам во пронаоѓањето и креирањето на лидерите во нас.

Image-15

Сесиите секој ден ни започнуваа со источна музика, со предавање на енергијата помеѓу сите учесници, со сумирање на претходниот ден, а завршуваа со опуштање и медитација. Преку говорот на телото, тонот на говорот и интонацијата, интеракцијата, па се до користењето на зборовите правилно, сето ова е важно за да бидеме лидери во вистинска смисла на зборот. Тренерот ни објасни дека е најважно да ја менаџираме својата енергија, а не своето време.

Преку концепцијата на 7 чакри, тој ни ги долови 7-те стази и етапи на нашите животи. Секој од нас имаше можност да се справи со своите Ајзберзи, и на некој начин да се погледнеме себе си од дистанца. За некој од учесниците тоа беше емотивно.

Тренерот ни раскажа за односот помеѓу потрошувачите и производителите, дека е потребно баланс помеѓу нив, за тоа дека е потребно секој од нас да излезе од својата комфортна зона доколку сака да ги реализира своите соништа и да го искористи својот потенцијал. Секој од учесниците на хамер хартија ја нацрта својата река на животот, со најважните моменти од својот живот, и потоа истото тоа го сподели со останатите. Тоа беше едно преубаво искуство, кога ги споделуваш најважните моменти од твојот живот со некој кој што си го запознал пред само 1 ден. Важно е секој од нас да го зачува својот интегритет, и интегритетот на нашите зборови и ветувања. Како лидери, ние треба да знаеме да слушаме, и да анализираме. Да бидеме автентични секогаш, да водиме календар за своите активности, како и да знаеме како да го менаџираме своето време.

Image-14

Последниот ден, последната секција од тренингот ја поминавме во парк, каде што тренингот го затворивме со разни игри, каде што секој споделуваше моменти од својот живот, како омилени книги, хоби, спорт и др.

Секој ден имавме слободно време за прошетки во преубавата и средена Љубљана, од центарот на градот, каде што сретнавме доста македонци, па се до стариот град и замок, кој што открива импресивна панорама на целата Љубљана.

Лидерското патување за секој од нас зaпoчнувa сo прoнaoѓaњетo нa лидерoт кoј штo е скриен вo секoј oд нaс. Сo прoнaoѓaњетo и рaстењетo нa лидерoт вo нaс, ние ќе бидеме спремни дa бидеме лидери и дa ги вoдиме другите нaпред.
Тренингoт зaвршувa утре, a ние сме пoбoгaти сo нoви знaењa, инфoрмaции, и сме мoтивирaни дa бидеме лидери и дa ги вoдиме oстaнaтите. Огромна благодарност за ова прекрасно пaтувaње, испoлнетo сo нoви знaењa, пријaтелствa, изгрaдбa нa нoви мoстoви нa сoрaбoткa и oтвoрaње нa нoви видици.

Ова патување лично на мене ми помогна да разберам што сакам во животот, да се пронајдам себе на професионален план, и дека ние самите си ги креираме своите животи.

Дарко Тодоровски

 

Related posts

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: