Monthly Archives: December 2019

Voluntourism vs Volunteerism

Како научив за вистинското значење на тоа што е волoнтирање и што всушност значи да се биде добар волонтер? Сето тоа е благодарејќи на проектот што се оддржа во Буштени, Романија.Темата на проектот беше „Voluntourism vs Volunteerism“ и прокетот вклучуваше учесници од осум земји со кои што работевме и учевме заедно од 16 до 25 […]

Voluntourism vs Volunteerism

How did I learn about the true meaning of volunteering and what it actually means to be a good volunteer? This was all thanks to a project that was held in Busteni, Romania. The project’s topic was “Voluntourism vs Volunteerism” and included participants from eight different countries with whom we worked and learned together starting […]

Negative feedback – is it effective?

To understand, how you should give critique to people in different situations you need to understand the psychology behind it. How to actually give feedback or critique to one another in a way that it actually motivate you to do better? Negative feedback triggers the defense When you think about the last moment you received […]

Зошто Европа? – Рефлексија на нејасни термини

Уште од времето на античките Грци, погледот на светот вклучувало три различни континенти: Африка, Азија и Европа и ова гледиште е сè уште присутно во современиот начин на размислување. Денес многу луѓе зборуваат за Европа, но изгледа дека секој зборува за нешто друго. Изгледа дека не постои јасна идеја за тоа од каде започнува Европа […]

Why Europe? – Reflections on a blurry term

In the time of the ancient Greeks, the view of the world included three different continents: Africa, Asia and Europe and this view is still present in our modern way of thinking. Nowadays many people speak about Europe but it seems that everyone means something else. There seems to be not a clear idea of […]

Ноември во Алхаурин де ла Торе

И овој месец се објаснувавме со учениците околу тоа дали Македонија е име на држава или на јогурт. Но тие некако имаат доверба во мене, бидејќи знаат дека можат да ми веруваат, особено децата во средното училиште „Хуела Алта“. Со нив имам некако посебна врска, морам да признаам дека ми се омилени, да не речам […]

Дали конфликтот е само недоразбирање?

Младинските работници а воопшто и младите во целина со глобализацијата и динамиката на времeто се помалку се разбираат. Главна причина за тоа е претпоставката дека другата страна подразбира што сакаме да кажеме. Следствено младинските работници и младите имаат потреба да ги подобрат своите компетенции и способноста да ги решаваат конфликтите кои се резултат на тие […]

Tingulli i heshtjes

Sot më shumë se kurrë jemi të rrethuar nga muzika dhe lloje të tjera të tingujve. Që nga dëgjimi i muzikës në ‘smartfonat’ tonë e deri tek koncertet tehno apo koncertet e thjeshta nëpër bare, veshët tonë janë të ekspozuar gjatë gjithë kohës. Edhe pse qëllimi i tyre është kënaqësia, sërish duhet marrë masa kundrejt […]

Звукот на тишината

Денес постојано сме опколени со музика и различни форми на звуци. Од музика на нашите телефони, до техно концерти или едноставни свирки во баровите, нашите уши се изложени на музика во секое време. Иако целта е забава, треба да се биде внимателен! Зошто треба да бидеме активни во слушањето? Увото: Комплициран орган! Најпрво, треба да […]

The Sound of Silence

It seems that today we are surrounded by music and sounds of any type. From listening to music on smartphone, from techno concerts to a simple concert in a bar, our ears are exposed all the time. Although intended to have fun, these actions require to take different precautions! Why should we be active in […]

,,Trust me, I’m a volunteer” Барселона- Шпанија 16.10-24.10.2019

Во периодот од 16.10-24.10.2019г. се одржа младинска размена на тема ,,Trust me, I’m a volunteer’’, во Барселона, Шпанија. Дел од овој проект беа шест (6) држави: Шпанија, Италија, Германија, Македонија, Турција и Бугарија, со по 7 претставници од секоја држава (шест учесника и еден тим лидер). Главна цел на проектот беше подигнување на свеста кај […]