“Lagjja e Qendrave Rinore në Evropë”: Bremen

Po shkruaj përsëri, dhe kësaj here ka të bëjë me përmbledhjen e përshtypjeve të mia mbi pjesën e dytë të Vizitës Studimore që u zhvillua në Bremen të Gjermanisë, dhe u implementua në kuadër të projektit “Lagje e Qendrave Rinore në Evropë”.

dav

Së pari, unë do të thoja të them se ishte një ndjenjë me të vërtetë e shkëlqyer të takoheshim përsëri me njerëzit që ishin pjesë e Vizitës Studimore në Antwerp dhe në të njëjtën kohë që kisha mundësinë të takoja pjesëmarrësit e rinj që përfaqësonin vende të ndryshme dhe OJQ-të apo Qendrat Rinore të tyre. Në ndërkohë, do të theksoja faktin se kjo vizitë studimore ishte aq interesante sa e para, dhe megjithëse ishte e organizuar ndryshe, ajo ishte shumë e dobishme dhe produktive për të gjithë ne. Gjatë kohës që kemi qëndruar atje, kemi pasur rastin të vizitojmë Organizata të ndryshme dhe Qendra Rinore, duke u njohur me më shumë informacione në lidhje me punën e tyre të përditshme dhe atë në komunitet, metodat e ndryshme që ato përdorin, programet për të rinjtë, hapësirat që janë në dispozicion të tyre, mbështetjen dhe ndihmën financiare që ata marrin nga institucionet shtetërore lokale apo kombëtare dhe shumë më tepër. Një detaj tjetër interesant është se gjatë kohës sonë që qëndruam atje, ne patëm këtë mundësi të shkëlqyer të punojmë me pjesëmarrësit e grupit në lidhje me rrjetëzimin dhe zhvillimin e ideve për projekte të mundshme të ardhshme që do ishin implementuar në partneritet. Seancat dhe aktivitetet u moderuan në mënyrë të përsosur nga moderatorët, të cilët ishin shumë kreativ dhe na ndihmuan të kemi diskutime shumë të dobishme dhe të shkëmbejmë ide. E vetmja gjë që mund të them është se për mua si person që punon me të rinj dhe si Koordinator i “Qendrës Rinore dhe të  Komunitetit” në qytetin tim të lindjes Gostivar, kjo ishte një përvojë shumë e rëndësishme dhe në dobi të punës time të përditshme.

davdav

Do të doja të falënderoja organizatën tonë dërguese “Volunteers Center Skopje”, nikoqirët nga “Natur Kultur EV” – Gjermani, koordinatorët dhe moderatorët e projektit nga “Art of the Box” – Belgjikë dhe të gjithë pjesëmarrësit nga organizatat partnere.

dav

Tashmë ne mezi presim që të takojmë të gjithë pjesëmarrësit përsëri në pjesën e tretë dhe të fundit të projektit që do të zhvillohet në Shkup në të ardhmen e afërt.

Elton Jashari

Related posts

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: