Размена на наочари

Дојде ти

Дојдов и јас

Се најдовме на пола пат

Ти ги извади твоите

Јас ги извадив моите

Искушението настапи на сцена

Ти увиде нешто

Јас увидов нешто

Погледот различен ќе да е

Дафина ,, Даффне” Веселиноска

Related posts

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: