Размена на наочари

Дојде ти

Дојдов и јас

Се најдовме на пола пат

Ти ги извади твоите

Јас ги извадив моите

Искушението настапи на сцена

Ти увиде нешто

Јас увидов нешто

Погледот различен ќе да е

Дафина ,, Даффне” Веселиноска

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: