Author Archives

Voices

Не за расизмот. Засекогаш!

Расизмот може да го објасниме како гледна точка на поединец или група која смета дека расата е примарна детерминанта од човечки особини и капацитети и дека расните разлики продуцираат својствена супериорност на одредена раса. На планетава Земја има луѓе со различна боја на кожата, луѓе од различни држави […]

Festivalet më të mëdha evropiane

Një festival muzikor është një ngjarje zakonisht e përsëritur ku disa artistë performojnë live për publikun. Natyrisht, Hippies ishin ata që organizuan festivalet e para, më të njohurit që ishin Woodstock. Hippies përbëhej kryesisht nga studentët që kishin pikëpamje idealiste mbi jetën. Lëvizja e San Franciskos ka qarkulluar […]

The internet’s influence

To date, the internet is one of the most advanced things the human species have built. It allows us to connect with anyone we want, watch videos wherever we want, look up information about what we want and do so much more. It is truly amazing if you […]

Надоградба на мултикултурните гостиварски темели

Културен ѕид. Дамнина било кога нашите пра дедовци после поздравот, се прашувале, гости имате ли односно во тоа време на турски звучело вака: “гости вар” ( gosti varmi ? – на турски значело имате ли гости? Легендата зборува дека Гостивар, било место со гостопримливи домаќини кои секојдневно имале […]

Story of Roma community

The history of the Roma community is full of inequality, marginality and injustices but the Second World War is without the doubt one of the most dramatic pages, especially in Romania. But, why this cruelty with the Roma people? They are in fact the largest ethnic minority in […]

До сите вас #FootballPeople

Во периодот од 11 до 25 Октомври 2018 година глобалното движење на FARE мрежата #FootballPeople се случуваше насекаде низ светот. Во овие денови активноста беше да се предизвикаат сите форми на дискриминација, да се промовираат на спортските вредности и да се истакне фактот дека фудбалот е игра за […]

To all of you #FootballPeople

From the 11th till the 25th of October 2018 the global movement of the FARE network, #FootballPeople was taking place all around the world. In these weeks the action is to challenge all forms of discrimination, promote sport values and make and celebrate the fact that football is […]

VOICES November 2018

Maybe it looks like it is November, usual one, every year the same month in same time. No, this is not one more November in people life. It is November for first time, the leaves on the ground are for first time, child hands are on mum shoulder […]

„Културите комуницираат“ форум театар во Гостивар

Форум театар е еден вид театар создаден од иновативниот и влијателен практичар Аугусто Боал, една од техниките во рамки  на Театарот на угнетените (Theatre of the Oppressed (TO)). Ова се однесува на ангажманот на гледачите кои влијаат и се ангажираат во изведбата како гледачи и актери, наречени “спектар-актери”, […]

Одржан тренинг за создавање младински банки во Македонија

Претставници на младински организации и претставници на општини од Македонија на тренинг за градење капацитети учеа што треба да направат за да го воведат иновативниот модел на младински банки во Македонија. Моделот на младински банки предвидува создавање фондови за млади на ниво на општините кои ќе се полнат […]