Во Потрага по Младинско Активирање

Помеѓу 20ти и 28ми јуни, 5 млади луѓе од Македонија, заминаа на нешто кое за скоро време ќе стане најдоброто летно искуство. Мобилноста на младите е една од најдобрите можности за младите луѓе да учествуваат во, и во неговото јадро е кошница со разновидности и претставува современа дефиниција […]

Winter is coming!

At the beginning of this article I must warn you, my life started in a very cold place in the world. Maybe you imagine in your had penguins and iceberg in Antarctica?  No, you are not right and you are so far from the truth. I can torture […]

Вториот ЕВС волонтер од Полска пристигна во ВЦС!

“Cześć wszystkim! (Здраво на сите) Моето име е Аисен и имам 24 години. Во моментов живеам во Полска, но сум роден во Сибирски дел на Русија. Имам дипломирано на новинарство, право и музеологија.  Зборувам руски, јакутски, полски, кинески и англиски јазик. Го избрав проектот на ВЦС во Македонија, […]

Internships in Volunteers Centre Skopje

Volunteers Center Skopje in cooperation with the Association “Mundus” from Spain, as part of the Erasmus + Programme for youth, carry out  the Vocational Education and Training Mobility (VET ) who  have it the aim to strengthen the knowledge and skills of young people through practical activity / […]

Практиканти во Волонтерски Центар Скопје

Волонтерски Центар Скопје  во соработка со  Здружението “МУНДУС” од Шпанија, како дел од Еразмус +програмата за млади ја спроведуваат активноста “Обуки  во рамките на Стручното Образование” ,која претставува зајакнување на знаењата и вештините кај младите луѓе преку практична активност/работа во институции, компании, приватни бизниси кои се од интерес […]

Paratisima Skopje #4

The idea of Paratisima Skopje originated from simple vision – art should be for everyone. With this idea for open art, Paratisima Skopje does not limit in the format of expression which artist wants to use, and in the selection of participants also. On the fair, can apply […]

Паратисима Скопје #4

Идејата на Паратисима Скопје потекнува од едноставна визија – уметноста треба да е за сите. Со идејата на отворена уметност, Паратисима Скопје не ограничува во форматот на израз кој уметникот сака да го користи, ниту пак во селекцијата на учесници. На саемот може да се пријават уметници со […]