ЕВС во Шпанија

Младите волонтерки од Македонија, Симона Велковска (22 г.) Исаја Карадаковска (20 г.) и Кристина Лукановска го минаа месецотЈуни  во Тарагона, Шпанија, каде што учествуваа на краткорочен проект од Европскиот Волонтерски Сервис. Тоа е меѓународна волонтерска програма финансирана од Европската комисија која им овозможува на младите луѓе (на возраст […]

EVS on Mediterranean Games

  Macedonian girls, Simona Velkovska (22y.)  Isaja Karadakovska (20y.) and Kristina Lukanovska spend last June in Tarragona, Spain where they took part in European Voluntary Service. It’s the international volunteer programme funded by European Commission which enables young people (aged between 18- 30) to carry out voluntary service […]

Приказната за волонтерот – Портрет на Атахан Ѓокче

Во изминатите триесет години, можностите за волонтирање поминаа низ масивен процес на демократизација. Волонтерството навистина стана свет сам за себе. Сега веќе скоро секој може да се опише како волонтер. Почнувајќи од искусниот хуманитарен работник кој работи за големи невладини организации, преку студент  кој го нуди своето време […]

ВЦС Теам на Д Фестивал

Нашиот тим од ВЦС беше дел од Д Фестивал во Дојран од 06-08.07.2018 каде што имаа шанса да ги претстават Еразмус+ и нашите активности на локалното население и останатите од странство. Тоа беше одличен настан да се запознаат луѓе не само од Скопје, туку исто така и од […]

VOICES Summer 2018

The world is becoming more dynamic, the airports are busier than ever, the sun is heating up and calling for a holidays. Famous summer destinations are opening their wings and gates for new adventures. We learn about traditions, different cultures that weave the world’s cultural treasure, life events […]

Антверп – Градот на Дијамантите

Антверп е еден од најголемите и најубавите градови во Белгија, но не е главниот град. Има прилично мултикултурно население од околу 500.000 луѓе. Градот се наоѓа на реката Шелд, што го прави градот второ најголемо пристаниште во Европа, после Ротердам во Холандија. Антверп е познат по различните етницитети, […]

Antwerp – City of Diamonds

  Antwerp is one of the biggest and most beautiful cities of Belgium, but it’s not the capital. It has quite a multicultural population of around 500.000 people. The city is located around the river Scheldt, which makes it a perfect location for being the second biggest port […]

VCS TEAM at D Festival

  Our VCS team was part of 2018 Dojran D Festival (06-08.07) where they had a chance to introduce Erasmus+ and our local projects like VOICES. It was great event to meet people not only from Skopje but also from other places in Macedonia and talk about the […]

Training Course “Peers for inclusion”

In the period of 14th to 22nd of May, 2018, in Arad, Romania, organized by the youth organization “Ofensiva Tinerilor”, the first training course from the project “Peers for inclusion” was held, where the Volunteers Centre Skopje took part with their own participants Vanesa Lazareva and Krisitijan Lazarev. […]

Меѓународен проект “NEETSinNEED”

Помеѓу 08-17 јуни 2018 година во Струга, Република Македонија во хотелот “Солферино” се одржа третата активност на проектот “NEETSinNEED”, кофинансирана од програмата Еразмус +.  Станува збор за тренинг курс, за развивање на компетенции пд областа на претприемништвото за млади луѓе што припаѓаат на NEED групата. Младински работници и […]