Обука за Обучувачи”It’s up to Me 4”

Браунлаге мало идилично село на планините Харц во североисточна  Германија.  Атрактивно туристичко место кое ги мами посетителите и лето и зима. Спортски развиен за велосипедизам, скијање, планинарење и параглајдерство . Местенце кое изобилува со прекрасна природа, во средината на националниот парк Харц, свеж воздух, зелени пејзажи и мир […]

Good Vibes!

Me and my fellow volunteer had the pleasure of visiting the town of Kavadarci recently. We were welcomed by our partner organizations “Info Sega“and „Kreaktiv“. Firstly guys from „Info Sega“ showed us around their cosy town, told us a bit of history, stories about festivals and buildings in […]

“Entrepreneurial Youths”

From March 17th to March 26 in Balan, Romania was conducted Erasmus+ Youth Exchange titled “Entrepreneurial youths”. Inspired by the massive unemployment and indifference to young entrepreneurs this exchange created a different world, a world in which young people are changing things and becoming  driving force for change […]

“Entrepreneurial Youths”

Од  17-26 март во Балан, Романија се реализираше Еразмус+ Младинската размена насловена “Entrepreneurial youths”. Поттикната од големата стапка на невработеност како и индиферентноста кон младите претприемачи оваа размена создаде еден поинаков свет, свет во кој младите менуваат работи и стануваат движечка сила за промените во општеството. Балановата енергија […]

ТРЕНИНГ КУРС Е2- ТРАНСВЕРЗАЛНИ МЕТОДИ ВО ФОРМАЛНО И НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Име и презиме на учесникот: Ива Стојановска – Јакимовски, училишен психолог, вработена во СЕПУГС Васил Антевски Дрен, Скопје Место и период: Санта Колома, Барселона во период од 21 до 26 март 2017 година. Испраќачка организацијата: Волонтерски Центар Скопје Домаќин организација: Мундус, Шпанија На тренинг курсот беа обработувани методите […]

MULTI – CULTI UNI

Multicultural Student Life stands as a testament of the University’s commitment to diversity and appreciation of differences in its student, faculty, and staff populations. Multicultural Student Life contributes to an inclusive learning environment by enhancing institutional efforts in retaining and graduating students prepared for a diverse global society. […]

10 ПРИЧИНИ ЗАШТО ТРЕБА ДА ЈА ПОСЕТИТЕ МАЛАГА

Малага,град кој ги восхитува своите посетители.Секојдневниот живот на “Larios” улицата, на живите  разговори меѓу луѓето на Малга , “Plaza de la Constitución “и културното наследство исполнува секој агол од градот со приказни за владетели  и кралеви.Малага, Шпанија е најдобрата  дестинација за патување која нуди  сончеви плажи, и неверојатни […]

10 REASONS WHY YOU SHOULD VISIT MALAGA

Malaga,a city that amazes its visitors. The daily life in Larios street, the lively conversations between Malagan people, the Plaza de la Constitución and the cultural inheritance fills every corner of the city with stories of emperors and kings. Malaga, Spain is the ultimate travel destination offering scenic […]

Постигни повеќе!

Во текот на целиот живот учиме, зошто тоа да не го правиме на еден забавен и ефективен начин? Активното учење е процес во којшто луѓето прават повеќе отколку само пасивно да слушаат, се вклучуваат во активности како читање, пишување, дискусии или решавање на проблеми кои промовираат анализи, синтези […]

Настани за споделување на резултати од Еразмус Плус проекти!

Изминатата недела, во просториите на Волонтерски центар Скопје и во СЕПУГС Васил Антевски Дрен беа одржани настани за споделување на резултатите од младинската размена која се одржа од 17-26 март во Балан, Романија, на која учествуваа претставници од Волонтерски Центар Скопје. На дисеминациите беше претставено претприемништвото проучено преку […]