WHAT IS SCIENCE?

The word “science” probably brings to mind many different pictures: a fat textbook, white lab coats and microscopes, an astronomer peering through a telescope, a naturalist in the rainforest, Einstein’s equations scribbled on a chalkboard, the launch of the space shuttle, bubbling beakers …. All of those images […]

Параглајдерство

Параглајдерството претставува  летачки спорт и е еден од помладите екстремни спортови во Македонија. За разлика од падобранството каде што се изведува скок од авион, со параглајдерот се полетува од планина или некоја стрмнина. Летот со параглајдер може да трае 15 минути, но ако пилотот е искусен и има […]

Завршна конференција на проектот “УЧЕЊЕ ПРЕТПРИЕМНИШТВО”

Волонтерски Центар Скопје, денес  18ти Мај 2017г. во конференциската сала на хотелот Холидеј Ин  по повод успешното реализирање на проектот „Учење Претприемништво“ организираше завршна конференција на проектот . КултурКонтакт од Австрија како главен носител на регионалниот проект заедно  со националните партнери Министерството за образование и наука (МОН) на […]

“И во фудбалот може да пресуди Жена”

Ангела Рајчевска  млад неуморен 22 годишен ентузијаст. Дипломиран новинар и воедно студент на постдипломски студии по Односи со јавност при Правниот факултет ,,Јустинијан Први’’ во Скопје. Волонтер во Центарот за истражувачко новинарство СКУП Македонија, член на Планинарски Спортски Клуб ,,Скопска Црна Гора”, и фудбалски судија при Фудбалската Федерација […]

ПРОЕКТ: “TrainVol Project: VOLUNTEERISM AS A VEHICLE TO SKILLS DEVELOPMENT AND EMPLOYABILITY”

Новиот проект со наслов “TrainVol: Capacity Building of Civil Society to Strengthen Volunteerism Management and Promote Volunteerism Among Youth” им за цел да им даде нови насоки на младите луѓе, посебно на тие до помалку можности, за нивна социјална инклузија и настап на пазарот на трудот, преку промоција […]

Paragliding

Paragliding is flying sport and is one of the younger extreme sports in Macedonia. Unlike parachuting where is performed a jump from an airplane, with paragliders pilots takes off from mountains or a steep slope. Paragliding flight can last 15 minutes, but if the pilot is experienced and […]

Мерсин

Мерсин е едно извонредно место. Не го кажувам ова бидејќи потекнувам од таму, туку го кажувам ова бидејќи поминав 20 години во Мерсин, и бев толку љубопитен да ги најдам најдобрите места, неоткриените области кадешто одев со пријателите на скара, пиевме Раки и се опуштавме во природата. Да […]

Mersin

Mersin is such a magnificent place, I don’t say this just because it is my hometown. I highlight this because I spent 20 years in Mersin and I was so curious to find the best places, virgin areas to go with friends to make barbecue, drink Rakı, relax […]

TrainVol Project: VOLUNTEERISM AS A VEHICLE TO SKILLS DEVELOPMENT AND EMPLOYABILITY

A new project “TrainVol: Capacity Building of Civil Society to Strengthen Volunteerism Management and Promote Volunteerism Among Youth” aims to facilitate young people, and particularly youth with fewer opportunities, into social and labor market inclusion, utilizing volunteerism as a vehicle to skills development and employability promotion. The adoption […]