Сите цајкани се лоши… или не?

Сила, институција за јавна доверба или корумпирана вооружена група под контрола на политичарите? Џандари, цајкани, милицајци, пандури – членовите на полицијата се нарекувани со многу имиња, најчесто навредливи. Отсекогаш се прашував за двојноста на полицајците. Децата ги идеализираат, во нив гледаат праведни витези на современото време кои ги […]

ACAB or not?

The force, institution of public trust or corrupted armed group under politicians’ control? Coppers, dogs, donut squad, cunt stubble, fizlove – called many names, often insulted: the Police. ­ I always wondered about the duality of policeman’s image. Kids idealize them, look up to the righteous knights of […]

Karikaturat nga vitet ’90

Është e shtunë në mëngjes. Nukjemi në shkollë sot, por disi jemi në gjendje të zgjoheni herët për të kapur shfaqjet tona të preferuara në TV. Kështuishin gjërat një herë për një kohë kur unë isha fëmijë.Në vitet 1990, karikaturat që u shfaqën në televizion nuk ishin të […]

Магијата на класичната музика

Македонската филхармонија била создадена на 24ти ноември 1944год. Од композиторот Тодор Скаловски  Денес, оркестарот брои  87 членови. Удобно седиш во црвено меко седиште. На сцената, околу педесеттина музичари си ги штимаат инструментите  во  пријатен жагор. Звуците се мешаат, луѓето околу тебе шепотат, чекајќи да започне концертот. Одеднаш, светлото […]

Magic of the classical music

The philarmonic orchestra of Macedonia was created on 24th November 1944 by the composer Todor Skalovski. Nowadays, the orchestra has 87 members You comfortably sit in a red soft chair. In front of you on the stage, about 50 musicians are tuning their instrument in a pleasant hubbub. […]

TrainVOL project

Between 28th and 30th of March 2018 Volunteers Centre Skopje hosted the  Transnational Project meeting held for the purposes of the Erasmus+ Project entitled “TrainVOL- Capacity Building of Civil Society to Strengthen Volunteerism Management and Promote Volunteerism among Youth’’. The TrainVol project aims to develop an alternative mechanism […]

ЦРТАНИТЕ ВО 90тите

Деведесеттите години беа забележани по многу работи, но една за која многу луѓе навистина размислуваат се типовите на цртани и нивното влијание што оваа деценија ни ги донесе. Сабота наутро. Нема училиште денес, но некако успеваме да се разбудиме рано за да ги изгледаме нашите омилени емисии на […]

Cartoons in the 90s

The 1990s was notable for a lot of things, but one thing not many people really think about is the types of cartoons and the impact these cartoons this decade brought with it. It’s Saturday morning. No school today, but somehow we’re able to wake up early to […]

Мечување

Мечување е боречка вештина во која два противника се борат со ладно оружје со кое се обидуваат да го “прободат” т.е. боцнат противникот. На почетокот мечувањето било борбен систем кој подоцна прераснал во спорт. Се верува дека неговите корени потекнуваат од Шпанија за што сведочат и значајни книги […]

FENCING

Fencing is a martial art in which two opponents fight with a cold weapon with which they try to “stab” the opponent. At the beginning, fencing was a combat system that later turned into a sport. It is believed that its roots originate in Spain as evidenced by […]