Семинар во рамките на проектот „Одлив на интелигенција, прилив на интелигенција+ циркуларна миграција“

Во периодот од 15-19 Јануари 2018 година во Нирнберг, Германија, претставници на ВЦС присуствуваа на семинар во рамките на проектот „Одлив на интелигенција, прилив на интелигенција+циркуларна миграција“ имплементиран од стратешкиот партнер од Германија МЕМОС. Овој семинар беше третата мобилна активност во рамките на проектот под истиот назив и […]

Advertisements

Seminar within the project “Brain Drain, Brain Gain + Circular migration”

In the period 15-19 of January 2018, in Nurnberg, Germany,representatives from VCS attended the seminar within the project “Brain Drain, Brain Gain + Circular migration”, implemented by the strategic partner from Germany, MEMOS. This seminar was the third mobility activity within the project with the same name and […]

Advertisements

Младински град за глокални промени!

Од 20 до 29 јануари, во Каскаис, Португалија, се одржа тренинг курсот „A youth capital for glocal change“. На овој тренинг курс учествуваа претставници од повеќе држави меѓу кои: Италија, Македонија, Словенија, Португалија, Британија, Данска и Финска. Зборот „gloca“l во себе ги поврзува зборовите „global“ и „loca“l или […]

Advertisements

EU SOU CASCAIS!

When you drive your life with passion and dedication to any cause it seems like you achieved certain level of satisfaction and happiness that we all strive for. And still the life itself confronts you always with challenges that you accept or other way – discard. People around […]

Advertisements

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ЕВС ВОЛОНТЕР НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ВО ПОРТУГАЛИЈА!

  Почитувани, Ви објавуваме повик за ЕДЕН ЕВС волонтер на одобрен проект во времетраење од 5 месеци(8.07.2018-08.12.2018) со наслов “YOUTH GOING GLOCAL” во Кашкаи, Португалија. Детали за проектот во “ YOUTH GOING GLOCAL” This project wants to make Cascais EYC2018 a key moment in the current international process […]

Advertisements

Language Café 2018

Yesterday 15th of February we had the pleasure to gather with our old and new friends in Café Bar “Ljubov” for the first Language Cafe of 2018. Language Café is an event where people can practice different languages in laid back environment. For me the atmosphere of the […]

Advertisements

Повик за волонтери на краткорочен ЕВС во Тарагона, Шпанија!

Почитувани, Ви објавуваме повик за волонтери на краткорочен ЕВС во Тарагона, Шпанија, со наслов “MegaVolunteers ’18” во времетраење од 1 месец (08.06.2018- 07.07.2018). Подолу имате повеќе информации за проектот. Доколку сте заинтересирани да бидете волонтери, ве замолуваме да ја пополните апликацијата која можете да ја најдете на следниов […]

Advertisements

Новороденче

Тенковите, воената и опасната зона – како Косово не е ништо од тој вид. Косово, забранетата земја, опкружена со мистерија и предрасуди кои висат во воздух. Земјата што според она што го велат, кога ќе ги преминеш границите, никогаш нема да се вратиш назад. Земјата со лоша репутација; […]

Advertisements

Newborn

Tanks, war and danger zone – how Kosovo is nothing of that kind. Kosovo, the forbidden land, surrounded by mystery and prejudice that hang in the air. The land that according to what they say, once you cross the borders you may never go back. The land of […]

Advertisements

Извор на животот

На оваа планета земја има една ситна, миијатурна точка во која е вкоренет  изворот на животот. Неуморно зрачи со дарови за живот, како воздух, вода, надеж,среќа. Едноставно магична е оваа парче земја наречена Босна и Херцеговина! Животот и смртта се една до друга. Во секој момент можеш да […]

Advertisements