Не чекај друг да го сработи тоа што можеш сам

Интервју со Филип Стојановски. дипломецот со просек 10.00 на ФИНКИ Како се одлучи да студираш на ФИНКИ (Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство)? Бев на отворениот ден на ФИНКИ и ФЕИТ (Факултет за електротехника и информациски технологии) за подобро да се запознаам и со двата факултети, а […]

Задоволството да се обидам да создадам нешто свое сè уште беше таму…

Ангел Спировски (1996) го започнал своето академско образование во 2014 на ФМУ-Скопје на одделот за композиција студирајќи со вонредната професоркам-р Дарија Андовска, додека во 2015 година го започнува својот втор оддел – оркестарско диригирањесо вонредниот професор м-р Сашо Татарчевски. Тој присуствувал на неколку семинари и мастер класови со […]

Facing Your True Self

Angel Spiroski (1996) began his academic education in 2014 at FMU– Skopje at the composition department studying with associate professor MA. Darija Andovska, while in 2015 he started his second department — orchestral conducting — with associate professor MA. Sasho Tatarcevski.He attended several seminars and master classes with […]

Бисерот на Егејот

Хомер – големиот поет што потекнува оттаму, го опиша како „најубавиот град под небото“, Аристотел му ја нагласуваше на Александар важноста на овој град, велејќи му дека ‘кој не го видел многу пропуштил’, географот Страбон го опишуваше како „најпрекрасен од сите можни градови“. Градот за кој големиот автор […]

The Pearl of the Aegean

The great poet of Izmir, Homeros, described it as ‘the most beautiful city under the sky dome, Aristotle emphasizes to Alexander the importance of İzmir, saying that if you do not see it, you are missing something , the geographer Strabon described it as ‘the most beautiful of […]

мелодија на лето

Лето доаѓа … Веќе ги скривме зимските јакни и  ги поздравивме сандалите, шорцевите и фустаните. Не заборавајте да ставите крема за сонце на вашата кожа, не сакате да остарете премногу брзо, нели? За мене летото е најдобра сезона не само поради сончевото време и општото уживање, туку и […]

Melody of summer

Summer is coming… We’ve already hidden winter jackets and said hello to sandals, shorts and dresses. Don’t forget to put sun filters on your skin, no one wants to get older too soon, right? To me summer is the best season not only because of the sunny weather […]

Повик за волонтери на Фестивалот на улични изведувачи- „Баскерфест 2018“

БАСКЕРФЕСТ е прв меѓународен и мултикултурен уличен фестивал во Македонија, признат како најголем настан од ваков вид во регионот.. Тринаесетта година по ред, на градскиот плоштад во Скопје, ќе се одржи уличниот театар под отворено небо на кој учествуваат улични артисти од разни краишта на светот. Жонглери, акробати, магионичари, […]

Bukuria e Fjetur në Peisazhin

Kam pasur privilegj të xhiroj pranë ujësjellësit të Shkupit. Zona ishte e kufizuar për vizitorët pasi ka një stacion ushtarak aty pranë; ne duhet të kërkonim një leje të veçantë për këtë nga ushtria. Unë kam qenë edhe me një privilegj tjetër, pasi që unë po xhiroja një […]

The Sleeping Beauty in the Landscape

Once I had the privilege to shoot near the Skopje aqueduct. The area was restricted for visitors since there is a military stationnearby; we had to ask for a special permission for this from the army. I was then with another privilegetoo since I was shooting a documentary […]

Саем на кариера 2018

На 15-ти мај ВЦС учествуваше на “Саем за кариера 2018”, кој беше организиран од Агенцијата за млади и спорт. Настанот им даде можност на младите луѓе да се запознаат со претставници од различни организации и компании. Младите имаа можност и простор да создат контакти кои ќе им бидат […]