10 Things to do in Dubrovnik

This amazing city in southern Dalmatia is bordered on one side by pure Adriatic waters and on the other by imposing limestone cliffs that seem to rise up to the sky. Dubrovnik is a beautiful Baroque city that was rebuilt after the terrible earthquake of 1667, and the […]

Спортски ден на тимот на ВЦС

Тимот на Волонтерски Центар Скопје овој понеделник својата работна недела  ја започна на спортски начин  на тениските терени на АБЦ клубот во Скопје. Тимски активности овој понеделник беа дел од планот на ВЦС каде што тимот својот тимски и спортски дух го пренесе и на  спортскиот терените со […]

Monty Python

A comedy group with a special kind of humor “I’m sorry to have kept you waiting, but I’m afraid my walk has become rather sillier recently.”;  “I fart in your general generation! Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries!” or “Now you listen here! […]

“No Hate Speech”  Workshops

As a part of the Erasmus + project ”ARAHS- All raise against hate speech” Volunteers Centre Skopje  is holding  for “No Hate Speech” workshops in high schools.   Since a lot of high school students were interested, we visited again the high school SUGS “Brakja Miladinovci” in Skopje […]

“In football as well, Women can reff!”

Angela Rajchevska young a tireless 22 year old enthusiast. Graduated journalist and also a postgraduate student in Public Relations at the Faculty of “Iustinianus Primus” in Skopje. Volunteer at the Center for Investigative Journalism SCOOP Macedonia, member of Mountaineering Sports Club “Skopska Crna Gora” and football referee in […]

Belgrade këtu shkojmë

Nuk ka asgjë më mirë, gjatë shërbimit afatgjatë EVS në shtet Ballkanik, se të vizitosht një nga qytetet më të rëndësishëm në Ballkan poashtu kryeqytetin e ish-Jugosllavisë mes 1918 dhe 1991. Beograd ja ku jemi ! Unë mund të ju sugjeroj tri udhëtime të ndryshme;udhëtimin monumental, udhëtimin e […]

Belgrade here we are!

There is nothing better, during a long term EVS in a Balkan country, than visit one of the most important cities in Balkans as well as the capital of ex Jugoslavia between 1918 and 1991. Belgrade, here we are! I can suggest you three different kind of tours: […]

Sarajevaështë

Nëseështë e vertetë se ç’farë Winston Churchill thanjëherë se Ballkaniprodhonmëshumëhistori se samundqëtëkonsumoj, kjoështë e vërtetëveçanarishtpërSarajevën, njëqytetivogël, qëhistoriazgjodhipandërprerëtëprodhojhistori. Nuk e di saktësisht se pse, porSarajevaështëqytetitëcilingjithmonëkamdashur ta vizitoj. NdoshtasepseSarajevaështë “JeruzalemiiEvropës”, ivetmiqytetimadhevropianqëkaxhami, kishëkatolike, kishëorthodoksedhesinagogënënjemuhallë. Kështu, nëmendjen time, Sarajeva do tëthotetënjohishkulturatëndryshme, edhepse e dijqëemriështësllavizuar duke u bazuarnë”saray” (fjalaturkeqë do tethotëpallat) dhe “evo” […]

Sarajevo

If it’s true what Winston Churchill once said, that the Balkans produce more history than they can consume, this is true especially for Sarajevo, a relatively small city that History has repeatedly chose as its stage-set. I don’t know exactly why, but Sarajevo is the city I always […]

Career planning

There is no one guide that will tell you where to go or what to do with your career. There will always be those, who says that you should follow your passion, the usage of this phrase is still increasing from the 90‘. And it sound nice, isn‘t? […]