Meeting Africa

Like many others, I’ve always wanted to visit all parts of the world, leave my footprint and a part of me in every corner of the globe, but of course fantasizing about conquering the planet is easier said than done. And although I’ve done my fair share of […]

International Krishtlindjeve

Çekët festojnë Krishtlindjen Festat e Krishtlindjeve janë shumë të mirpritura dhe u kushtohet rëndësi të madhe në Repubikën e Çekisë. Gjithqka fillon natën e Buzmit – kohë që mendohet se është lindja e Krishtit. Në kurorën e rrumbullakët ka katër qirinjë dhe gjdo të diele ndizet një qiri, […]

Патување во Македонија

Македонија е мала земја за патување, може да се оди речиси насекаде за три часа.Територијата е планинска што го прави патувањето малку потешко во некое местои транспортните правци понекогаш не се во добри услови.Па ајде да ги видиме позитивни и негативни поени за секое превозно средство споредувајќивозови, автобуси, […]

Travelling in Macedonia

Macedonia is a small country for travelling, you can go pretty much everywhere in three hours. The territory is mountainous which makes trips a bit harder in some place and the transport routes are sometimes not in good conditions. So let’s see the positive and negative points for […]

Чудесниот свет на соништата

Сите ние сонуваме иако повеќето од нас тоа го негираат бидејќи не се во можност да се сетат на своите соништа наредното утро. Меѓутоа, во просек ние можеме да сонуваме од еден до два часа секоја ноќ и да имаме од четири до седум соништа. Пет минути откако […]

Истанбул

Истанбул, градот кој никогаш неспие, е неверојатен град изграден на два континенти – Азија и Европа, поделенсо Босфорскиот Теснец. Тој е еден од најголемите градови во светот кој нуди богатствоод историски и верски места за набљудување, антички споменици, кои датираат од римските, византиските и отоманските периоди и различни […]

Istanbul

Istanbul, the city that never sleeps, is an incredible city built on two Continents – Asia and Europe, divided by the Bosphorus Strait. It’s one of the greatest cities in the world which offers a wealth of historic and religious places to take in, ancient monuments, dating back […]

Меѓународниот Божиќ

Божик во Чешка Божик е многу познат празник во Република Чешка. Се започнува од 4тата Недела пред Бадниковата вечер – овој период го викаме “Адвент” што значи “Пристигнување”. Ние го имаме типичниот кружен венец со четири свеки и секоја недела една од нив се запалува. Нејзината светлина го […]

International Christmas

Czech Christmas Christmas is very popular holidays in the Czech Republic. It all starts on the fourth Sunday before Christmas Eve – this period is called Advent. We have the typical round wreath with four candles and each Sunday one candle is lit, their light symbolize the coming […]