Tag Archives: Струга

Дали конфликтот е само недоразбирање?

Младинските работници а воопшто и младите во целина со глобализацијата и динамиката на времeто се помалку се разбираат. Главна причина за тоа е претпоставката дека другата страна подразбира што сакаме да кажеме. Следствено младинските работници и младите имаат потреба да ги подобрат своите компетенции и способноста да ги решаваат конфликтите кои се резултат на тие […]