Tag Archives: action

Извидниците за својот град

Нашиот извиднички одред „Браќа Миладиновци“, повеќе од 20 години наназад традиционално ја организира акцијата „Извидниците за својот град“ по повод 13 Ноември – Денот на ослободувањето на Град Скопје. Вообичаено, низ годините, оваа акција ја одржуваме во Скопје и во неа учество земаат над 200 деца и млади поделени во четиричлени екипи. Всушност, оваа акција е […]

Еко-свеста ќе се разбуди со едукација и со казни

Интервју со „За почиста Македонија“ Се појавија без голема врева, но за кратко време нивните акции за чистење на природата предизвикаа големо внимание во јавноста. Добија одлични критики и висок одзив за партиципација особено меѓу младите. Препознатливи се како членови на неформалната група „За почиста Македонија“, иницирана како дел од проектот: „European Youth at the […]

How I will change society: Marianna Parmatzia

Marianna Parmatzia is an art educator from Cyprus, who believes that art could be used as a medium for communication by creating a universal language that everybody can understand. As an Art teacher she decided to organize a workshop – which is called “What’s Your Story?” – encouraging participants to share their stories through artistic […]

Како ќе го променам општеството: Стефанија Стефаноска

Стефанија е родена во Прилеп, каде, како што вели, живеат специфични луѓе, пред се поради стравот од општествениот систем. Нејзините први почетоци се поврзуваат со глума, а потоа со режија на неколку претстави кои имаа за цел да го свртат вниманието на луѓето кон менталното здравје. Потоа еден тон семинари и конференции на кои се […]

How I will change society: Stefanija Stefanoska

Stefanija was born in a small town where specific people live, specific because of the fear of the social system. Her first beginnings were related to acting, and then to directing several plays aimed at drawing people’s attention to mental health. Then a ton of seminars and conferences where she tried to expand the idea […]

Како ќе го променам општеството: Марија Ристова

Ајде да ја подигнеме свеста за околината Марија Ристова е средношколка од Кавадарци, која сака да бидат слушнати нејзиниот глас и активностите што ги презема за подигнување на свеста за чистата околина. Таа подготвува проект за грижа за природата и чистата околина во родниот град, кој треба да резултира со пошумување на дрвја. Марија е […]

How I will change society: Marija Ristova

Let’s raise awareness about environment Marija Ristova from Kavadarci is studying in a high school, but her aim is to make her voice and actions about raising awareness to be heard. She is making a project about caring for environment in her native town, hoping that can change things for better. Marija was selected for […]

Како ќе го променам општеството: Петар Стевановиќ

“Зборовите без акција се ништо” Петар Стевановиќ од Скопје, студент на Универзитетот „Гоце Делчев“ е вљубеник во природата. Се сеќава дека уште како дете ги минувал целите лета кај неговиот дедо во селото Витолиште. Сега подготвува проект за подигнување на свеста за природата, како и за нашето здравје. Петар е избран за проектот: “European Youth […]

How I will change society: Petar Stevanovic

“Words without action are nothing” Petar Stevanovic from Skopje, a student at the University “Goce Delcev”, is a big fan of nature. He remembers that since he was a child he was spending a lot of time in his grandpa’s village Vitoliste. Now, his project is about raising awareness in taking care of nature’s health […]

,,Trust me, I’m a volunteer” Барселона- Шпанија 16.10-24.10.2019

Во периодот од 16.10-24.10.2019г. се одржа младинска размена на тема ,,Trust me, I’m a volunteer’’, во Барселона, Шпанија. Дел од овој проект беа шест (6) држави: Шпанија, Италија, Германија, Македонија, Турција и Бугарија, со по 7 претставници од секоја држава (шест учесника и еден тим лидер). Главна цел на проектот беше подигнување на свеста кај […]

,,Trust me, I’m a volunteer” Barcelona – Spain 16.10-24.10.2019

In the period between 16.10-24.10 the youth exchange “Trust me, I’m a volunteer” took place in Barcelona, Spain. The six countries which took part in this project are Spain, Italy, Germany, Macedonia, Turkey and Bulgaria, with each country being represented by seven participants (six participants and one team leader). The main objective of the project […]