Tag Archives: Agueda

Млади 19,27: Создаваме нови стратегии за млади

Изминатиот месец, во Агеда – Португалија, 32 младински работници од 8 држави помеѓу кои: Грција, Литванија, Полска, Словенија, Италија, Шпанија, Португалија и Македонија разговараа за создавање нови стратегии за млади. Низ интерактивните предавања се дискутираше за отсуството на младински стратегии кои се клучни за да го зајакнат социјалниот дијалог и културната разновидност. Неколку Европски градови, […]