Tag Archives: albania

Kurs trainimi ne Durres, Shqiperi. Rinisë dhe vullnetarizmit

Midis datave 2 dhe 11 Tetor 2020, në Durrës, Shqipëri, u mbajt një kurs trajnimi mbi vullnetarizmin e strukturuar nga Shoqata Përtej Barrierave, si një aktivitet i katërt i projektit të mbështetur nga Erasmus + “Vullnetarizmi i bashkon komunitetet” (VCC). Qëllimi kryesor i këtij kurs trajnimi ishte të mbështesë zhvillimin profesional të punonjësve të rinj […]

Тренинг курс во Драч – Албанија. Младите и волонтерството

Од 2 до 11 октомври се одржа тренинг курс во Драч – Албанија со работен наслов “Volunteering connecting communities / VCC” организиран од Beyond Barriers. Овој тренинг курс е дел од четвртата активност на проектот, обука на младинските работници за волонтерскиот менаџерски циклус. Главната цел на обуката е поддржување на професионалниот развој на младинските работници […]

Training course in Durres – Albania. Youth and volunteering

Between 2nd and 11th October 2020, a training course on structured volunteerism, conducted by the Beyond Barriers Association, was held in Durres, Albania, as a fourth activity of the Erasmus+ supported project “Volunteering connecting communities (VCC)”. The main goal of the TC was to support the professional development of youth workers and youth leaders working […]

VOICES May 2019

May bring us to the topics of environment and coolest trends to help the nature right now. What is exactly happening on Earth right now and what can we do? And what is happening close – but far away in space? This edition takes us to travel to Pakistan, gives us a peek to Ukraine’s […]