Tag Archives: Antalya

Пловејќи покрај волшебните брегови на Анталија

Многу често луѓето велат дека нашите животни приказни претставуваат испишана книга. Пишувајќи ја својата книга, секој од нас го прави позначаjно и посебнo своето патешествие наречено живот. Правејќи го секое подглавје поинтересно, ние придаваме се повеќе вредност кон секоја напишана страна. Несомнено, патувањето ја прави секоја книга побогата и повредна. Оние кои не патуваат, успеваат […]

Sailing through the dreamy coast of Antalya

It is well said that living our life, is the same as writing a book. Writing our own book is something that makes our life significant and different from the others. Making each chapter more interesting and lovable, we bring value to every single page we write. Undoubtedly, travelling makes one book even more valuable. […]