Tag Archives: app

15 sekonda famë – Si TikTok po ndryshon internetin

Në ditët e sotme, ju ose jeni një tifoz i TikTok, ose një kritik ose i hutuar nga zhurma. TikTok është aplikacioni më i popullarizuar në planet tani. Klipet e shkurtra prej 15 deri 60 sekondash mund t’ju kthejnë në një sensacion në internet në vetëm një natë. Videot e sinkronizimit të buzëve, rutinat e […]

15 Seconds of Fame – How TikTok is changing the Internet

Nowadays, you are either a TikTok fan, a critic or confused about the hype. TikTok is the most popular app on the planet right now. The short 15 to 60 second clips can turn you into an Internet sensation in only one night. Lip-syncing videos, one-act dance routines, 1-min recipes and challenges. Let’s try to […]

Geocaching – Enjoy the thrill of a treasure hunt whilst getting a breath of fresh air!

Have you heard of the free international treasure hunting game called geocaching? Geocaching is a worldwide hobby in which participants search the real world for hidden containers called geocaches. Containers include a logbook where the finder will sign their nickname and after that they are eligible to log the find online on their account. Geocaches […]