Tag Archives: around

“Jeta është një udhëtim – Mos merrni me vete shumë bagazhe”

Babai im dikur ishte një entuziast i biçikletës derisa një lloj aksidenti e largoi atë nga çiklizmi për një kohë të gjatë. Një herë më tha se një nga shembujt e tij është Thomas Meixner: një njeri i moshës mesatare nga Saksonia-Anhalt në Gjermani, i cili udhëtoi pothuajse në gjithë botën në udhëtimet e shumta […]

“Life is a journey. Don’t take along so much luggage!”

My dad used to be a bicycle enthusiast until an accident kind of threw him out of cycling for a long time. He once told me that one of his role-models is Thomas Meixner: a middle aged man from Saxony-Anhalt in Germany, who travelled almost the whole world on his numerous bike-journeys. Ever since I’ve […]