Tag Archives: bird

CUTE патување во Хортобаги – Моќта на волонтирањето

Истражувањата покажуваат дека волонтерите често живеат подолго. Ова е можеби најдоброто објаснување за влијанието што го има волонтирањето врз луѓето. Поради тоа што волонтирањето е начин на живот кој носи среќа, ја зајакнува емпатијата, несебичната грижа, трпеливоста и љубовта. Со овие вредности, 32 млади волонтери од Унгарија, Северна Македонија, Полска и Романија отидоа на патувањето […]

CUTE Journey to Hortobagy – The power of volunteering

Research has shown that people who volunteer often live longer. This is maybe the best description of the impact of volunteering for the people. Because volunteering is a way of living that brings happiness, promotes compassion, unselfish caring, patience and love. With these values, 32 young volunteers from Hungary, North Macedonia, Poland and Romania went […]