Tag Archives: brazilian artist

Јулијана Нотари: „Уметноста не е одвоена од општеството, таа го рефлектира општеството”

Бразилската уметничка продолжува да шокира со својата работа – овој пат со вулва од 33 метри во рид. Уште еднаш, Дива изнесува стари рани на дебата, но во многу поголем обем.

Juliana Notari: “Art is not isolated from society, art reflects society”

The Brazilian artist continues to shock with her work – this time with a 33-meters vulva in a hill. Once more, Diva brings old wounds to debate but on a much larger scale.