Tag Archives: celtic

A JOURNEY TO THE FAR WEST OF FRANCE

“Bretons are everywhere, it’s the French mafia!” – Emmanuel Macron Bretons will tell you that heaven exists, in the far west of France. Brittany is a unique region due to its strong cultural identity. Even though it became part of France in the 16th century, the duchy remained very much different from the rest of […]

Zëra të humbur? Vdekja e gjuhëve dhe rëndësia e tyre.

Mendoni sikur jeni në një shfaqje kuizi dhe dikush ju kërkon të emërtoni përnjëherë 5 gjuhë. Cilat do të ishin ato? Me shumë gjasa gjuha juaj amtare dhe disa gjuhë të tjera që janë tepër të populluara, si: anglishtja, spanjishtja, frëngjishtja apo kinezishtja. Por a e njihni gjuhën lakote, piraha, ainu, guarani apo luksemburgishten? Jo? […]

Lost Voices? The death of languages and why it matters.

Imagine you are in a quiz show and someone asks you to quickly name 5 languages. What would you come up? Probably your mothertongue and some of the big and popular languages. English, German, Spanish, French, Chinese. But do you know Lakota, Pirahã, Ainu, Guarani or Luxembourgish? No? Surprise, there are about 6000 languages in […]