Tag Archives: center

“Lagjja e Qendrave Rinore në Evropë”: Bremen

Po shkruaj përsëri, dhe kësaj here ka të bëjë me përmbledhjen e përshtypjeve të mia mbi pjesën e dytë të Vizitës Studimore që u zhvillua në Bremen të Gjermanisë, dhe u implementua në kuadër të projektit “Lagje e Qendrave Rinore në Evropë”. Së pari, unë do të thoja të them se ishte një ndjenjë me […]

„Соседство на Младинските центри во Европа“: Бремен

Пишувам повторно, a овој пат станува збор за резиме на впечатоците од вториот дел од Студиската посета што се одржа во Бремен – Германија, спроведена во рамките на проектот „Соседство на младински центри во Европа“. Прво, би сакал да кажам дека беше навистина убаво чувство повторно да се сретнеме со луѓето кои беа дел од […]

“Neighborhood of Youth Centers in Europe”: Bremen

It is me writing again, and this time is about the summary of impressions on the second part of the Study Visit which took place in Bremen – Germany, implemented within the Neighborhood of Youth Centers in Europe project. Firstly, I would like to say that it was a really great feeling to meet again […]